De carnavalswerkhallen: één jaar na de brand
Team Cultuur en evenementen 26 april 2017
26 april 2017

De carnavalswerkhallen: één jaar na de brand

Exact een jaar geleden legde een uitslaande brand een deel van de carnavalswerkhallen in de as. Stad Aalst handelde snel en efficiënt. De getroffen carnavalsgroepen namen ondertussen alweer hun intrek in de heropgebouwde werkplek en ook alle materiële schade werd vergoed. In 2018 worden de bestaande werkhallen voorzien van koepels om rook af te voeren.

Op 27 april 2016 sloeg het noodlot toe aan de Hoge Vesten. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar tal van carnavalisten zagen wel met lede ogen aan hoe werkhallen 1 en 10 in rook opgingen. Het snelle optreden van de brandweer voorkwam erger. Hallen 2 en 9 liepen enkel waterschade op en de andere hallen bleven gespaard. Tien carnavalsgroepen waren wel op slag dakloos en onmiddellijk ontstond een grote golf van solidariteit. Carnavalisten sprongen voor mekaar in de bres en Stad Aalst ondernam meteen actie om de getroffen groepen onderdak te bieden.

afbraak werkhallen

“Het was een moeilijke zoektocht naar een leegstaande fabrieksruimte. Uiteindelijk werd het BAKA waar we wel wat dienden te doen aan de veiligheid, maar het was vooral belangrijk dat de carnavalsgroepen in ideale omstandigheden en met voldoende ruimte hun wagen konden bouwen”, aldus burgemeester Christoph D’Haese. In het bijzonder wenst de stad de werkhaltoezichters te bedanken voor het geleverde werk in zeer moeilijke omstandigheden. Schepen Ilse Uyttersprot is trots dat de nieuwe carnavalshallen één
jaar na datum reeds in gebruik zijn genomen: “alle lof gaat naar de betrokken stadsdiensten die efficiënt en goed samenwerkten met elkaar, waardoor de getroffen carnavalsgroepen maar voor 1 editie moesten uitwijken naar een noodlocatie. Ook het optreden van verzekeringsmaatschappij Ethias verdient een pluim. Zij vergoedden de geleden schade aan werkmateriaal bij de groepen en dankzij hen konden de hallen zo snel worden heropgebouwd.”

Eind oktober 2017 kon de firma Bolckmans starten met de heropbouw van de vernietigde loodsen en dat gebeurde vlot: de ruwbouw was af midden december en de technieken tegen eind december. Met Kerstmis waren de nieuwe hallen klaar. De carnavalsgroepen die in BAKA aan de slag waren, verhuisden na de zondagsstoet naar hun vernieuwde en vertrouwde stek. De nieuwe hallen 1 en 10 werden na brandweeradvies uitgerust met koepels om rook- en warmteontwikkeling af te voeren en de binnenwand werd ook tot de volledige hoogte
opgetrokken om brandoverslag tussen de hallen te vermijden. Deze wand werd uitgerust met een brandwerende evacuatiedeur zodat zowel hal 1 als 10 naast de gebruikelijke toegangsdeur ook over een nooduitgang beschikken. Na Aalst Carnaval 2018 worden ook de andere hallen onder handen genomen. Ook daar worden de muren dan tot aan de nok doorgetrokken.

Loodsen 1 en 10 zijn heropgebouwd
Team Cultuur en evenementen