Oilsjterse spellink ver karnavalisten (lessenreeks)
Team Cultuur en evenementen 10 augustus 2021
10 augustus 2021

Oilsjterse spellink ver karnavalisten (lessenreeks)

Een dialect heeft eigenlijk geen spelling, laat staan een officiële: het is en blijft een spreektaal. Maar het Aalsters wordt ook vaak geschreven, zeker met carnaval. Liedjesteksten, opschriften, slogans op praalwagens… Carnavalisten schrijven het Oilsjters zoals ze het spreken.

Maar klopt dit wel? Waarom schrijven we Oilsjteneer boven Olstjteneer? Schrijven we noeit ni mier, ni miejr of ni mieër?
En hoe spreek je het uit? Zeggen we Oilsjteneer of Oilsjteneir? Wat met de Aalsterse klanken, die in het Nederlands niet bestaan, zoals vloin? Of is het toch vlooin?

Jan Louies en Jan Moens bieden ons inzicht in de schrijfwijze van het dialect. Niet om een Oilsjterse spelling op te leggen, wel om een aanzet te geven tot wat meer eenduidigheid.

PRAKTISCH
Data:
16/11, 23/11, 30/11, telkens van 19.30 tot 21.30 uur

Prijs:
• 30 EUR voor drie lesmomenten
• kortingen: 7,50 EUR (UiTPAS met kansenstatuut)

Begeleiding: Jan Louies en Jan Moens
Locatie: De Werf, lokaal 4e verdieping : Molenstraat 51, 9300 Aalst

INSCHRIJVEN doe je vanaf 1 september om 10 uur via deze link: https://ticketshop.ticketmatic.com/dewerf/academievoorcarnavalskunsten

Team Cultuur en evenementen