Nieje
Team Cultuur en evenementen 30 december 2019
30 december 2019

Nieje

Thema: Gelèk as vroeger!

Woor es den toid van ‘t… gazettepapier. Alles moe groeiter, dierder, mè miër isomo… Veil groepen moeten eer kas gielegans leig schidderen. Ons zand lupt rap deir de zandloeiper… aliën nen oil ziet da men zu ni voesj kennen doeng.

Waar is de tijd… van wagens maken met krantenpapier? Alles moet groter, duurder… Veel groepen krijgen het financieel niet meer rond. De zandloper loopt snel leeg. Enkel een uil ziet dat het zo niet verder kan.

Thema: Oilsjters eirfgoed: 100 joor Circus Jhony

As circus Jhony eer tent in Oilsjt oepen deid, koste de spanning in giejl Oilsjt voelen. Koeirddanseressen, ballerina’s te peird, trapeizen, slangenmensjen en steirke manen. Een ganse famille was in de weir om de Oilsjteneers ne geweljigen achternoeng te loten beleiven. Weir smoiten eir efkes vedrom in den toid en oepenen nog iene kier de tent van Circus Jhony!

Als Circus Jhony hun tent in Aalst opendeed, dan kon je de spanning in heel Aalst voelen. Koorddanseressen, ballerina’s te paard, trapeze, slangemensen en sterke mannen. Een hechte familie die er op stond om elke Aalstenaar een geweldige namiddag te laten beleven. Wij gaan met jullie even terug in de tijd en openen nog een keer de tent van Circus Jhony!

Thema: Oonstelleroi

Onze ki(e)scam eet a in t oeig! Gelek as op de Dossje carnavals werd onze prinsj nemiejr gekoezen mor oongesteldj. Weir stellen elke 50m van de stoet ne nieve prinsj oon. Werde goi deir Wendy en Dozje gekoezen? Ten meigde goi messching vanboeven op onze prinsjenwaugen stoon!

Onze ki(e)scam heeft jullie in het oog. Net zoals op de Duitse carnavals wordt onze prins niet meer verkozen, maar aangesteld. Wij stellen elke 50m een nieuwe prins aan. Word jij door Wendy en D’Haese verkozen als nieuwe prins? Misschien mag jij als nieuwe prins dan wel bovenop onze prinsenwagen staan!

Team Cultuur en evenementen