Wadesdavoriet
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Wadesdavoriet

Thema: “Temptation Oilsjt” - Resultaat: 9de plaats op 20 middelgrote groepen

Samba alier, samba aldoor, samba oeveral en surtout mè Carnaval.

Ons vastenavondfeest dat al pikant is, wordt nog pikanter. Want Wadesdavoriet gaat op een tropische expeditie, om ginds ons cultureel erfgoed aan de man/beest te brengen. Ooit al eens apen de Gillesdans zien doen? Of gevaarlijke reptielen de voil jeanettenstoet zien lopen? Wij leren het hen! En dat allemaal in een zeer zwoel sambasfeertje! Kom kijken en laat je verleiden!

 

Thema: (geen deelname)

Thema: (geen deelname)

Thema: Weir veroizen op’t keirkhof van Verloizen

De leste joren zèn der wa groepen verloeren gegoon, al doi groepen liggen begrauven op’t keirkhof van Fiëstcomiteiveirzitter Dirk Verloizen. Weir as Wasesdavoriet vieren vandejoor ons ‘veroizenis’ tissen aal de verloeren groepen. Want weir verroizen op’t keirkhof van Verloizen!

De laatste jaren zijn er wat groepen gesneuveld, die liggen op het kerkhof van Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen. Wadesdavoriet viert de wederopstanding op dat kerkhof tussen de gesneuvelde groepen, want ‘weir verroizen op’t keirkhof van Verloizen’!

 

Thema: Nen Oilsjteneir es nen doezendjpoeit

In Oilsjt barst et van et talent. Van muzikole artiesten tot tiejkeneirs woor Rubens zjaloes zou op zèn, van sjikke kostuummaukers tot genioole acteirtalenten. En getj er boi die op alle vlakken oit de voeten of beter gezeit oit de pollekes kinnen. De akademie van de doezjendpoeitjes weirpt zen vruchten af. Oever Oilsjteneers werd gezeid: die kinnen et allemool, da zen doezendjpoeiten.

In Aalst barst het van het talent: van muzikale artiesten tot tekenaars waar Rubens zou jaloers op zijn, van verfijnde kostuummakers tot geniale acteertalenten. En er zijn er meer dan één die op alle vlakken uit de voeten, of beter het uit de handen, kunnen. De academie van de duizendpoten werpt zijn vruchten af. Er wordt wel eens over de Aalstenaars gezegd dat ze het allemaal kunnen, dat het echte duizendpoten zijn.

Thema: Cupidozje

Ter es oeveraal in de weireld teveil riezje en krakiejl, mor der komt schot in de zauk. Vandejoor me carnaval est bekanst valentoin en ver alle probleimen in de stad en de weireld te verhelpen ontpopt Cupido em vandejoor in CupiDozje. Wadesdavoriet en CupiDozje sloon de annen in makoor ver vrindjschap op eerd ver iederiejn.

Er zijn overal teveel ruzies en problemen, maar daar komt verandering in. Dit jaar met carnaval is het bijna valentijn, en voor alle problemen in de wereld ontpopt cupido zich in ‘CupiDozje’. Wie anders dan onze eigenste burgemeester kan zich beter opstellen als verzoener van de gehele wereld? Wadesdavoriet en CupiDozje slaan de handen in elkaar voor vriendschap op aarde voor iedereen.

Team Cultuur en evenementen