Afspraken carnavalsperiode: Veiligheidscel in pre-alarmfase
Team Cultuur en evenementen 16 februari 2022
16 februari 2022

Afspraken carnavalsperiode: Veiligheidscel in pre-alarmfase

Woensdagvoormiddag heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) samen met alle disciplines van de Veiligheidscel voorbereidingen getroffen voor de carnavalsperiode van 27 februari tot 1 maart. De stad hoopt dat alle Aalstenaars en alle bezoekers die Aalst een warm hart toedragen hun gezond verstand gebruiken en wil handelaars en horeca-uitbaters maximaal ondersteunen.

De stad maakt heel duidelijk dat het geen carnaval organiseert. Dat werd al beslist op de Veiligheidscel, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Met uitzondering van de Winterfoor zijn alle activiteiten die tijdens de carnavalsperiode plaatsvinden persoonlijke initiatieven van burgers en verenigingen. Burgemeester Christoph D’Haese geeft wel heel duidelijk het signaal dat alle disciplines voorbereid zijn om in te grijpen indien nodig. De Veiligheidscel zal tijdens de periode in pre-alarmfase gaan.

“(Carnavals)bloed kruipt waar het niet gaan kan”, zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Vanuit de stad begrijpen we de knaldrang van de Aalstenaars om carnaval te beleven. Hoe graag we het ook anders zouden hebben, we leven nog steeds in coronatijden en we moeten de federale en Vlaamse maatregelen opvolgen. Ook uit respect voor onze zorgverstrekkers, is het onze taak om toch een aantal regels op te leggen. Ik doe een beroep op het gezond verstand van de Aalstenaar zodat iedereen zich binnen de grenzen van het wettelijke – al dan niet verkleed – kan amuseren. De stad voorziet enkele extra voorzieningen om handelaars en horeca-uitbaters te ondersteunen. Politie Aalst monitort de situatie continu en stuurt voldoende patrouilles de baan op.”

Medische buffer voor ziekenhuizen
In de Aalsterse ziekenhuizen is corona nog steeds de harde realiteit. De Veiligheidscel wil voorkomen dat de spoeddiensten overspoeld zouden geraken. Alles wordt in het werk gesteld om de nodige medische voorzorgsmaatregelen te treffen.

Bescherming van consumenten en handelaars
Ook al is de stad zeer duidelijk geen organisator, toch worden er enkele preventieve maatregelen genomen om consumenten en handelaars te ondersteunen.

  • Om handelaars en hun zaak te beschermen en voor het comfort van de foorbezoekers, zullen er extra toiletvoorzieningen geplaatst worden aan de foorpleinen en in de nabijheid van monumenten.
  • In het kader van een normaal economisch verkeer kunnen handelaars in het kernwinkelgebied op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart tijdens de openingsuren rekenen op bijkomende ondersteuning van securitypersoneel.
  • Alle stadsgebouwen blijven open, de dienstverlening blijft gegarandeerd. Er wordt wel voorzien in extra securitytoezicht.

Politionele maatregelen
Burgemeester Christoph D’Haese zal de nodige politieverordeningen uitvaardigen om van vrijdag 25 februari (16 uur) tot en met zondag 6 maart 2022 (24 uur) de veiligheid te garanderen:

  • Er worden geen pompierwagens, partybussen en carnavalskarren toegelaten op de openbare weg.
  • Elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein wordt verboden. Dit geldt niet voor foorkramers.
  • Er wordt geen raamverkoop toegestaan. Horeca-uitbaters kunnen hun klanten enkel bedienen binnen in hun zaak of op hun vergund terras.
  • Er komt een verbod op consumptie in glas op het openbaar domein buiten de vergunde terraszones. Aan de horeca-uitbaters die geen terras ter beschikking hebben, wordt aanbevolen om te werken met plastic of recycleerbare recipiënten anders dan glas. De feestvierder met een glazen recipiënt (glas, flesje…) op het openbaar domein betaalt de boete.

Uiteraard blijven de federale maatregelen gelden. Tot nader bericht blijven de horeca-uitbaters bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor controle van Covid Safe Tickets, als ook voor de capaciteitsbewaking van hun zaak.

Team Cultuur en evenementen