Doorgangsbewijzen voertuigen tijdens Carnaval
Team Cultuur en evenementen 2 februari 2019
2 februari 2019

Doorgangsbewijzen voertuigen tijdens Carnaval

Om veiligheidsredenen zullen er tijdens Carnaval Aalst 2019 bewaakte wegversperringen opgesteld staan doorheen het centrum waarbij mensen met een voertuig zich moeten identificeren. Om de passage vlot te laten verlopen, moet vooraf een doorlaatbewijs worden aangevraagd via deze link. en dit vóór 8 februari 2019. Lees hier welke straten worden afgesloten.

Alle nummerplaten en de daaraan gekoppelde namen worden bezorgd aan de Lokale Politie. Een doorlaatbewijs telt enkel voor dringende redenen en geeft geen garantie op doorgang. De Lokale Politie beslist of de doorgang veilig kan verlopen.

Deze regeling geldt ook voor personen die rijden met een visueel herkenbaar hulpvoertuig.

LET OP: Tijdens de vorming en rondgang van de stoeten is er GEEN doorgang mogelijk op het parcours.

 

Team Cultuur en evenementen