Het DNA van Aalst Carnaval
Team Cultuur en evenementen 27 oktober 2021
27 oktober 2021

Het DNA van Aalst Carnaval

Carnaval 2.022: terug naar de essentie
Aalst is toonaangevend als carnavalsstad en als we dat zo willen houden, staan we voor enkele uitdagingen. Belangrijk daarbij is dat we teruggrijpen naar de essentie van wat Aalst Carnaval is. Wat die basis precies is, werd uitgeschreven in ‘het DNA van Aalst Carnaval’.

Om deze visie in de praktijk om te zetten, worden een aantal noodzakelijke vernieuwingen doorgevoerd. De eerste wijzigingen werden op dinsdag 26 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Heruitvinden om te behouden

De resultaten van het carnavalscongres (een bevraging die in september 2019 werd georganiseerd en waar alle stakeholders op waren uitgenodigd) liegen er niet om: de manier waarop we ons geliefde volksfeest vieren, staat onder druk op verschillende fronten: de onrealistische eisen die worden gesteld aan de kandidaten Prins Carnaval, de competitie en de reglementitis die de bovenhand nemen in de stoet ten koste van spot en spontaniteit, de financiële onhoudbaarheid bij de groepen en kandidaten Prins Carnaval, de oudere carnavalisten die zich minder thuis voelen op de evenementenpleinen… Hoe contradictorisch het ook klinkt: unieke tradities zoals Aalst Carnaval  kunnen enkel mits aanpassingen en flexibiliteit in stand gehouden worden.

Om binnen 10 jaar nog steeds toonaangevend te zijn als carnavalsstad, werd nu een kader uitgewerkt dat richting geeft aan de logische wijzigingen die zullen worden doorgevoerd en dat ervoor zal zorgen dat de visie op carnaval wordt doorgegeven aan onze volgende Oilsjterse generaties.

Het DNA van Aalst Carnaval

“Aalst Carnaval valt niet uit te leggen aan een buitenstaander”, hoor je wel eens. Daar komt vanaf nu verandering in. Het DNA van Aalst Carnaval werd uitgeschreven in een nota waar alle carnavalisten zich mee kunnen vereenzelvigen. Want Aalstenaars trekken on tzelste zjiël, zeker als Carnaval aanbelangt.

Het DNA van Aalst Carnaval kan kort en krachtig worden samengevat:

Aalst Carnaval keert terug naar de essentie
en is een bonte parade van traditie en erfgoed,
een driedaags feest van alles op zijn kop,
van spot en satire,
voor alle carnavalisten,
dat vorm krijgt vanuit de carnavalsgemeenschap,
met een creativiteit en vakmanschap
zoals dat alleen in Aalst te vinden is,
met het oog op de toekomst omdat het erfgoed leeft;
én met een portie lef…
want het is altijd ‘Anders bij ons’!
Aalst is toonaangevend als carnavalsstad en profileert zich ook zo
.”

Lees de volledige visietekst hier: DNA van Aalst Carnaval

Wat is nieuw?
Deze visie is de basis van de wijzigingen die nu aan de gemeenteraad voorlagen en van alle wijzigingen die in de toekomst nog zullen volgen. De eerste twee goedgekeurde actiepunten binnen dat kader: een aangepaste affichewedstrijd en de inrichting van een retroplein tijdens de carnavalsdagen.

Het DNA van Aalst Carnaval wordt niet enkel in tekst, maar ook in één beeld gevat: Carnaval krijgt een huisstijl dat zowel in print, online én in het straatbeeld zal terug te vinden zijn, gebaseerd op ons carnavals-DNA. De huisstijl van de hand van Bram De Baere wordt eind november gelanceerd.

Team Cultuur en evenementen