Jury gezocht voor Verkiezing Prins Carnaval en carnavalsstoet
Team Cultuur en evenementen 16 juni 2023
16 juni 2023

Jury gezocht voor Verkiezing Prins Carnaval en carnavalsstoet

Wil jij bepalen wie Prins Carnaval wordt en welke carnavalsgroepen in de prijzen vallen tijdens de zondagsstoet in 2024 en 2025? Grijp dan nu je kans, want de stad is op zoek naar een jury voor de Verkiezing van Prins Carnaval en voor de zondagsstoet.

Wie op zaterdag 7 oktober de scepter in handen krijgt als Prins Carnaval 2024 wordt niet enkel bepaald door een kennisproef, maar ook door een jury (25 effectieve en 5 reserve-juryleden). Tijdens de stoet op zondag 11 februari zal de jury (48 effectieve en 10 reservejuryleden) de losse, kleine, middelgrote en grote groepen quoteren op verschillende criteria.

Kandidaat stellen
Wil je deel uitmaken van de jury tijdens de Verkiezing Prins Carnaval en/of tijdens de Zondagsstoet? Dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • minimum 18 jaar oud zijn
  • geen lid van het vast bureau, de gemeenteraad of het BCSD zijn
  • lid, noch familielid (tot de 1ste graad) of partner zijn van een lid van een bestaande carnavalsvereniging (voor de Carnavalstoeten) of kandidaat Prins Carnaval (voor de Verkiezing Prins Carnaval)
  • lid, noch familielid (tot de 1ste graad) of partner zijn van de organiserende stadsdienst of de adviesraad Feestcomité
  • voeling hebben met Carnaval en het Aalsterse dialect
  • interesse hebben voor stoet, show, muziek en dans
  • een neutrale beoordeling kunnen geven en deze ook schriftelijk kunnen motiveren

Je kan je kandidatuur indienen tot 5 augustus 2023 via het digitale formulier.

De juryleden kunnen zich kandidaat stellen volgen een voorbereidende briefing waar praktische zaken zullen overlopen worden.
Alle kandidaat juryleden worden gescreend door het Feestcomité en dienst Cultuur en (on)ontvankelijk verklaard. Uit de goedgekeurde kandidaten, wordt de effectieve jury voor 2024 en 2025 geloot. Deze effectieve jury wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De effectieve juryleden zullen gevraagd worden om een document onder eed te ondertekenen waarbij ze verklaren hun opdracht neutraal en discreet uit te voeren. Bij onregelmatigheden worden de kandidaten geschrapt voor toekomstige jureringsopdrachten.

Team Cultuur en evenementen