Politieverordening huis-aan-huismaaltijden – ook voor carnavalsgroepen
Team Cultuur en evenementen 15 mei 2020
15 mei 2020

Politieverordening huis-aan-huismaaltijden – ook voor carnavalsgroepen

Verenigingen op het grondgebied van Aalst organiseren individuele bedelingen van maaltijden aan huis en het is aangewezen om deze handelingen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.

Alle verenigingen op het grondgebied Aalst die individuele bedelingen van maaltijden aan huis organiseren, dienen rekening te houden met volgende bepalingen:

  • De activiteit moet worden aangemeld via de website van de stad Aalst via een online-formulier drie weken voor het plaatsvinden van de bedeling
  • De bedeling aan huis wordt uitgevoerd door slechts één persoon per voertuig opdat sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden
  • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden
  • Er wordt aanbevolen te werken met betaling vooraf om cashtransacties tot een minimum te beperken

Deze politieverordening wordt bekrachtigd op de gemeenteraad van 26 mei 2020 en wordt bekend gemaakt op de stedelijke website op 14 mei 2020.

Team Cultuur en evenementen