Winnaars wedstrijd duurzame praalwagens 2018
Team Cultuur en evenementen 20 maart 2018
20 maart 2018

Winnaars wedstrijd duurzame praalwagens 2018

Voor het eerste reikte de stad een prijs uit voor de meest duurzame praalwagen in de carnavalsstoet. Binnen elke categorie (grote -, middelgrote – en kleine groepen) werd een laureaat aangeduid, bij de kleine groepen ging het om een ex-aequo. De vier winnaars krijgen elk een waardebon van 500 EUR. De prijzen werden uitgereikt tijdens de evaluatievergadering van Carnaval 2018 op maandag 19 maart 2018, georganiseerd door vzw Carnavalist tot in de kist. Carnavalsgroepen Schiefregt ‘Oever, Minder es Miër, Om en Vedrom en Kompasje waren de gelukkigen.

Aalst wil werken aan een duurzaam carnaval. Met dit project wil Stad Aalst op zoek gaan naar innovatieve technieken en/of strategieën om de weg van een duurzaam, circulair carnaval in te slaan. Een zeer ambitieuze doelstelling die inspanningen vraagt van zowel de stad zelf als van de carnavalsgroepen.

500 EUR aan duurzame aankopen
De carnavalsgroepen werden in de aanloop van Carnaval 2018 opgeroepen om hun praalwagens zo duurzaam mogelijk te gaan bouwen. Een nieuwe prijs die in het leven werd geroepen door de dienst Leefmilieu van de stad Aalst.  Aan de hand van een dossier konden carnavalsgroepen aantonen op welke duurzame manier zij te werk gaan bij het bouwen van hun praalwagens. Er werd gekeken naar twee grote thema’s, nl. energie en materialengebruik. Er werd uitgezocht of o.a. de rekentool voor de dimensionering van de generator werd gebruikt en toegepast, LED een plaats kreeg op de praalwagen en welke duurzame materialen werden gebruikt. Binnen elke categorie (kleine -, middelgrote – en grote groepen) werd een prijs voorzien 500 EUR die de winnende carnavalsgroepen kunnen spenderen aan ecologische verf, LED-verlichting of de huur/aankoop van een ecologische generator.

En de winnaars zijn…
Bij de grote groepen won AKV Schieftregt’Oever. Zij pasten hun generator aan aan het verbruik, zetten in op LED-verlichting, hergebruikten heel wat materiaal van vorige edities en van andere groepen en voorzien in recyclage van hun isomo na de stoet. Bij de middelgrote groepen ging AKV Minder es miër lopen met de prijs. Net als Schiefregt’Oever zetten ze in op LED-verlichting, gebruikten en pasten ze de rekentool toe en hergebruikten heel wat materialen. Daar bovenop vormden ze een benzinegenerator om tot dieselgenerator en gebruiken ze isomo van een bedrijf die de isomo anders zou weggooien. Bij de kleine groepen werden er twee winnaars uitgeroepen. Zowel AKV Om & Vedrom als AKV Kompasje dienden een sterk dossier in en werden daar door de stad voor beloond. AKV Om & Vedrom kon de jury bekoren door ook voor hun kostuums op zoek te gaan naar gebruikte materialen die anders op de afvalberg zouden eindigen. AKV Kompasje zorgde ervoor dat heel wat materialen een tweede leven kregen. Daar bovenop gaven ze heel wat tips mee om van carnaval een duurzaam evenement te maken. Tips waarmee de dienst Leefmilieu zeker aan de slag kan.

Carnaval 2019
Groepen die dit jaar naast de prijzen grepen of zij die beslisten niet deel te nemen, krijgen volgend jaar een nieuwe kans. De dienst Leefmilieu voorziet voor Carnaval 2019 een nieuwe oproep en zal de carnavalsgroepen in hun dossier uitdagen nog een stap verder te gaan.

Op naar Klimaatneutraal Aalst
De stad Aalst streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Dit wil zeggen dat er geen schadelijke stoffen meer worden uitgestoten op haar grondgebied. Een zeer ambitieus doel, maar zeker haalbaar. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de stad zich bovendien om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten (t.o.v. referentiejaar 2011). Om deze doelstelling te behalen, werd in samenwerking met Zero Emission Solutions een klimaatplan en -actieplan uitgewerkt. Een van de talrijke acties uit dit actieplan is het inzetten op ‘een duurzaam carnaval’.

Team Cultuur en evenementen