Ontwerper carnavalsaffiche en verbrandingspop 2019 gezocht!
Team Cultuur en evenementen 8 juni 2018
8 juni 2018

Ontwerper carnavalsaffiche en verbrandingspop 2019 gezocht!

Elk jaar gaat de stad op zoek naar een nieuwe affiche voor Aalst Carnaval, het uithangbord van carnaval. Het is dan ook een hele eer om het winnende ontwerp te kunnen aanleveren. Ben je creatief en heb je een hart voor carnaval? Dan kan je nog tot en met dinsdag 14 augustus 2018 je ontwerp(en) indienen aan de UiTbalie van het administratief centrum. Alle deelnamevoorwaarden vind je op de carnavalswebsite. Carnavalsgroepen kunnen zich dan weer uitleven met het ontwerp van de verbrandingspop.

Affiche

Iedereen kan één of meerdere ontwerpen voor de carnavalsaffiche indienen en deze mag volgens verschillende technieken worden gerealiseerd. De inzending moet wel aan een aantal basisvoorwaarden voldoen: Het ontwerp moet het formaat 42×60 cm hebben en duidelijk de tekst ‘Aalst Carnaval 3 maart 2019’ vermelden. Verder moet het ook duidelijk zijn dat het gaat om de 91ste stoet. Op de affiche mag de naam van de ontwerper niet vermeld staan. Je identiteitsgegevens voeg je onder gesloten omslag bij het ontwerp. Op de enveloppe en op de achterzijde van de affiche voeg je een titel of slogan toe. De winnaar levert ook alle afgeleiden aan (ontwerp voor pins, medailles, website, etc). De winnaar krijgt 1.500 EUR.

Reglement affiche Aalst Carnaval

Verbrandingspop

Elk jaar wordt ook een nieuwe verbrandingspop ontworpen. Alle losse en ingeschreven carnavalsgroepen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen, net als de prinsenverenigingen erkend door de stad en de Academie voor Beeldende Kunsten. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door het deelnemingsformulier (downloadbaar via de website of verkrijgbaar aan de UiTbalie van het administratief centrum) volledig ingevuld te bezorgen én een ontwerp in maquettevorm (schaal 1/10). De inzendingen kunnen tot en met dinsdag 14 augustus 2018 worden binnengebracht bij aan de UiTbalie van het administratief centrum.

De winnaar staat ook in voor de realisatie van de uiteindelijke verbrandingspop op ware grootte (maximum 1,8 meter hoog, 2,1 meter breed en 4,8 meter lang). De artistieke vergoeding bedraagt 1.000 EUR.

Alle inzendingen worden in de periode van carnaval tentoongesteld in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst.
deelnemingsformulier pop 2019.doc
reglement pop_2019

Team Cultuur en evenementen