Inschrijvingsstop carnavalsgroepen Aalst Carnaval 2019
Team Cultuur en evenementen 25 oktober 2018
25 oktober 2018

Inschrijvingsstop carnavalsgroepen Aalst Carnaval 2019

Na een gunstige evaluatie en na overleg met de adviesraad Feestcomité en advies van vzw ‘Carnavalist tot in de Kist’, besliste Stad Aalst om de huidige numerus clausus nog voor één jaar te handhaven. Dit betekent dat enkel de groepen die deelgenomen hebben aan de carnavalstoet van 2018 uitgenodigd worden om deel te nemen in 2019. Deze maatregel geldt zowel voor de vaste als voor de losse groepen. Pas na Aalst Carnaval 2019 komt daar verandering in en wordt er een wachtlijst aangelegd.

Vanwege het hoge aantal vaste en losse groepen duurde de stoet lang, te lang. De laatste groepen die over de Grote Markt paradeerden, deden dat soms pas na 21 uur, wanneer de publieke belangstelling al fors was afgenomen. Om de stoet korter te maken en vlotter te laten verlopen, werd een numerus clausus ingevoerd, een tijdelijke inschrijvingsstop voor zowel vaste als losse groepen. De inschrijvingsstop werd doorgetrokken naar de losse groepen om het evenwicht tussen vaste en losse carnavalsgroepen niet uit balans te halen.

Na een gunstige evaluatie zetten Stad Aalst, de adviesraad Feestcomité en vzw Carnavalist tot in de Kist, zich achter de beslissing om deze maatregel nog één jaar door te trekken. Ook in de aanloop naar Aalst Carnaval 2019 worden stoppende groepen dus niet vervangen en er worden ook geen nieuwe groepen –los noch vast- toegelaten in de carnavalstoet van 2019.

Nieuwe inschrijvingen mogelijk vanaf Aalst Carnaval 2020
Wat Aalst Carnaval 2020 betreft, beslist de gemeenteraad nog over een voorstel om een ‘numerus clausus met opvulregel’ structureel in te voeren, zowel voor de vaste als de losse groepen. ‘Numerus clausus met opvulregel’ houdt in dat het aantal deelnemende carnavalsgroepen aan de zondagstoet (zowel vast als los) weliswaar hetzelfde blijft als in 2019, maar indien een groep stopt kan die vrijgekomen plek vanaf dat jaar wél ingenomen worden door een nieuwe groep. Groepen die zich in de toekomst wensen in te schrijven kunnen zich hiervoor na Aalst Carnaval 2019 laten registeren op een wachtlijst.

Team Cultuur en evenementen