Op naar een groenere Carnaval
Team Cultuur en evenementen 29 januari 2019
29 januari 2019

Op naar een groenere Carnaval

De laatste 2 jaren werkte de stad volop aan het verduurzamen van Carnaval. Zo werd er de afgelopen edities heel hard ingezet op het verkleinen van de afvalberg, het beperken van de energievraag en het promoten van milieuvriendelijke materialen voor de praalwagens. De resultaten mogen gezien worden :

  • De afvalberg daalde van 130,79 ton in 2016 tot 88,90 ton in 2018. Een daling van maar liefst 32%!
  • 6 carnavalsgroepen stemden tijdens Carnaval 2018 de generator af op het verbruik van hun praalwagen dankzij de rekentool die de stad Aalst hiervoor ontwikkelde. Een generator met een te groot vermogen zal snel 35% meer verbruiken dan een generator die afgesteld is op het nodige verbruik.
  • 4 carnavalsgroepen wonnen vorig jaar een geldprijs van 500 EUR voor het verduurzamen van hun praalwagen. De geldprijzen werden geïnvesteerd in LED-lampen en milieuvriendelijke verf.

Prijs
Ook tijdens Carnaval 2019 wordt deze weg gevolgd. De inspanningen om de afvalberg te verkleinen, het energieverbruik van de praalwagen te beperken en de praalwagen zo milieuvriendelijk mogelijk op te bouwen, worden verdergezet. De carnavalsgroepen kunnen opnieuw een beroep doen op begeleiding vanuit de stad. Daarnaast ligt er opnieuw een prijs klaar voor de meest duurzame praalwagen in de stoet. Net als vorig jaar wordt binnen elke categorie een winnaar gekozen. Carnavalsgroepen die in aanmerking willen komen voor deze prijs, vinden meer info via volgende link: wedstrijd duurzame praalwagen.

Innovatie
Dit jaar gaat de stad nog een stapje verder. Er wordt gewerkt aan twee innovatieve en creatieve oplossingen om het energieverbruik tijdens de stoet te doen dalen.

  • Er wordt nagegaan of de generatoren in de toekomst kunnen worden vervangen door -of gekoppeld aan- batterijen. Op die manier wordt het verbranden van fossiele brandstoffen vermeden. Om dit na te gaan, wordt het verbruik van 4 praalwagens tijdens de carnavalstoet gemonitord.
  • Daarnaast wil de stad op termijn ook de vervuilende tractors die de praalwagens trekken, vervangen door elektrische trekkers. Om na te gaan of een elektrische trekker de duur van de stoet en het gewicht van een praalwagen aan kan, worden er tijdens de komende stoet 3 elektrische trekkers getest. De stad vond met het bedrijf STILL, dat de elektrische trekkers levert en carnavalsgroep Lotjonslos, die de elektrische trekkers zal testen, twee betrouwbare en enthousiaste partners.
Team Cultuur en evenementen