Stad Aalst bevraagt carnavalisten
Team Cultuur en evenementen 28 september 2019
28 september 2019

Stad Aalst bevraagt carnavalisten

Op zaterdag 28 september organiseerde Stad Aalst een grootscheepse bevraging aan elkeen die betrokken is bij Aalst Carnaval. Meer dan 150 genodigden brachten in cultuurcentrum De Werf hun stem uit over 83 stellingen rond ons grote volksfeest. De resultaten worden verwerkt in een nieuwe beleidsvisie voor Aalst Carnaval.

Ieder heeft wel een mening over Aalst Carnaval, maar hoe staat de carnavalist tegenover bepaalde standpunten? Dat wilde de stad graag te weten komen en daarom werd de carnavalswereld voor de eerste keer structureel bevraagd. De carnavalswereld was ruim vertegenwoordigd door leden van zowel vaste als losse carnavalsgroepen, leden van het Feestcomité, de prinsencaemere en de prinsengarde, mensen uit de horeca en individuele carnavalisten. Zij kregen 83 stellingen voorgeschoteld, die ze konden beoordelen met een cijfer van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord).

Verschillende carnavalsthema’s
Burgemeester Christoph D’Haese opende de debatten prikkelde de aanwezigen om constructief mee te denken over de toekomst van ons volksfeest. De burgemeester reikt iedereen de hand die deze toekomst mee vorm wil geven. Directeur vrije tijd, Bert De Bruyn en diensthoofd cultuur, Elke De Schutter loodsten de aanwezigen door de stellingen. Met enkele ludieke filmpjes tussendoor, stelden de poppen van theater Aabazjoer enkele stellingen aan de kaak. De stellingen werden geheim gehouden tot op de dag van de stemming. Met dit opzet wilde de stad de individuele mening van de carnavalist leren kennen, die zo zonder beïnvloeding zijn stem kon uitbrengen. Onderwerpen als het Driekoningenfeest, de Verkiezing Prins Carnaval, de Carnavalsraadzitting, de stoeten, de feestpleinen, de prijsuitreiking, de Voil Jeanettenstoet en de popverbranding kwamen aan bod.

Ideeënmuur
Na de stemming kon elke aanwezige zijn aanvullende opmerkingen of commentaar kwijt op de ideeënmuur in de foyer van De Werf. Met deze resultaten kan de stad aan de slag. Ze worden geanalyseerd en verwerkt in een nieuw actie- en beleidsplan voor Aalst Carnaval. Stad Aalst wenst dan ook alle aanwezigen uitdrukkelijk te bedanken voor hun constructieve bijdrage. Zij droegen hun steentje bij om de toekomst van ons Aalsterse volksfeest mee te helpen uittekenen.

Team Cultuur en evenementen