Stoetreglement Aalst Carnaval
Team Cultuur en evenementen 4 juli 2023
4 juli 2023

Stoetreglement Aalst Carnaval

Neem je als losse, kleine, middelgrote of grote groep deel aan de carnavalsstoet op zondag en/of maandag? Dan moeten enkele regels worden nageleefd. Deze staan vermeld in het stoetreglement.

De belangrijkste wijzigingen voor de vaste groepen in de carnavalsstoet van 2024 zijn:

• herinvoeren van het max. aantal gekostumeerde leden per categorie;
• duidelijkere omschrijving van de algemene voorwaarden onder artikel 3.1 (o.a. visuele effecten, ‘blind’ rijden, brandblusapparaten);
• verlaging van de geluidsnorm van 102 dB(A) LAmax naar 100 dB(A) LAmax, conform de huidige Vlarem-wetgeving;
• hertrekking van de indeling kort na Carnaval 2024;
• herinvoeren van de max. tijdsduur van de stoetliedjes per categorie

Het goedgekeurde reglement, zoals gevoegd als bijlage, treedt in werking op 1 juli 2023 en vervangt alle voorgaande.

Het nieuwe stoetreglement, dat op 27 juni 2023 werd goedgekeurd door de gemeenteraad, kun je hier nalezen.

Wil je je aanmelden als losse of vaste groep? Volg de instructies in dit artikel.

Team Cultuur en evenementen