Laat geen glas of breekbare materialen achter
Team Cultuur en evenementen 30 december 2016
30 december 2016

Laat geen glas of breekbare materialen achter

Leeggoed van glas, blikjes of andere breekbare materialen mogen niet op de openbare weg worden achtergelaten. Alle uitbaters van drankgelegenheden worden verplicht maatregelen te treffen om te voorkomen dat glazen of andere breekbare materialen vanuit hun etablissement worden meegenomen op de openbare weg.

Deze verplichting geldt voor alle uitbaters van drankgelegenheden, binnen de feestzone en tijdens de carnavalsperiode.

Ook feestvierders die zelf blikjes of flesjes meebrengen, dienen zich hieraan te houden. Meebrengen van glazen flessen en blikken naar Aalst Carnaval wordt sowieso altijd afgeraden. Op dinsdagavond tijdens de popverbranding zijn geen glazen flessen toegelaten op de ‘afgesloten’ Grote Markt, noch op het Vredeplein.

Team Cultuur en evenementen