Winterfoor 2019: kermisattracties gezocht!
Team Cultuur en evenementen 15 november 2018
15 november 2018

Winterfoor 2019: kermisattracties gezocht!

Voor de Winterfoor 2019 is de stad nog op zoek naar meerdere kermisattracties. De Winterfoor vindt plaats van 22 februari 2019 tot en met 10 maart 2019.

Stad Aalst stelt voor de Winterfoor van 2019 volgende plaatsen beschikbaar:

Hopmarkt – evenementenplein (blauwe zone):

 • ruimte van maximum 20m x 16m
 • ruimte van maximum 22m x 20m
 • ruimte van maximum 8m x 5m

Werfplein:

 • ruimte van maximum diameter 9m
 • ruimte van maximum 11m x 9m
 • ruimte van maximum 8mx 4m

Parking Keizershallen:

 • ruimte van 10m x 6m

Houtmarkt:

 • ruimte van maximum 8m x 3m
 • ruimte van maximum 12m x 12m
 • ruimte van maximum diameter 9m

Stel je kandidaat!

Je kandidaatstelling moet volgende gegevens bevatten:

 • naam, adres en GSM-nummer van de foornijveraar
 • kopie van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten
 • naam en aard van de attractie
 • afmetingen van de attractie en haar noodzakelijke attributen ter plaatse (bv. stroomgenerator…)
 • afschrift van de brandverzekering, de Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid en de wettelijk verplichte en nog geldende keuringsattesten

Indien één van bovenvermelde stukken ontbreekt, zal de aanvraag niet kunnen worden behandeld.

Kandidaturen voor deze plaats(en) dienen vóór 21 december 2018 aangetekend opgestuurd te worden naar Stad Aalst, administratief centrum, dienst Economie, Werf 9, 9300 Aalst.

Team Cultuur en evenementen