Carnavalsstoet ontleed
Team Cultuur en evenementen 1 februari 2018
1 februari 2018

Carnavalsstoet ontleed

Hoe zit de carnavalstoet nu eigenlijk in mekaar? Waar let de jury zoal op?
De stoet voor jou ontleed in enkele feiten en cijfers.

De carnavalsstoet bestond in 2019 uit 71 ingeschreven carnavalsgroepen. Daarnaast zijn er ook nog eens 188 losse carnavalsgroepen. De zondagsstoet wordt traditioneel ingeleid door een ‘officieel gedeelte’ met onder andere carnavalsgroep De Stopnoillekes en hun Aalsterse reuzen, Prins Carnaval, de Aalsterse Gilles en het Ros Balatum. De groepen in het officiële gedeelte worden niet opgenomen in de genummerde volgorde, maar krijgen wel een letter van A tot G.

In 2017 werd het record verbroken van het aantal carnavalsgroepen en losse groepen in de stoet. Samen vormden ze de langste stoet ooit. Om die reden werd een numerus clausus in het leven geroepen. Enkel carnavalsgroepen die in 2018 waren ingeschreven, mochten deelnemen aan de stoet van 2019. Voor de editie van 2020 wordt de numerus clausus met opvulregel gehanteerd.

3 categorieën + losse groepen
De ingeschreven carnavalsgroepen zijn opgedeeld in 3 categorieën met elk hun specifieke vereisten en kenmerken. Ook de losse groepen zijn gebonden aan voorwaarden. Algemeen moet de helft + 1 van de leden in Aalst wonen om deel te kunnen nemen aan de carnavalsstoet.

De opgelegde geluidsnorm voor de stoet bedraagt 102 dB(A) LAmax, slow. De breedte van alle praalwagens mag maximaal 3,50m bedragen.

– Losse groepen: maximaal 14 leden, afmeting karretje beperkt tot max. 2 x 3m per karretje met een totale lengte van 8m, al dan niet aan elkaar geschakeld.
– Kleine groepen: minimaal 15 en maximaal 45 leden, lengte minimaal 10m en maximaal 20m
– Middelgrote groepen: minimaal 20 en maximaal 60 leden, lengte minimum 20m en maximaal 35m
– Grote groepen: minimaal 25 en maximaal 100 leden, lengte minimaal 25m en maximaal 50m

De stoet bestaat uit 3 blokken (A, B en C) en elk blok bestaat uit kleine, middelgrote en grote groepen. Elk jaar schuiven de groepen een deel op. Groepen uit deel A worden deel B, die van deel B worden deel C en groepen uit deel C worden volgend jaar deel A. Zo krijgt elke groep de gelegenheid om zich te tooien met verlichting, iets wat de stoet een extra dimensie geeft.

De totale prijzenpot van de stoet bedraagt 125 000 EUR.

Punten tellen
De jury bestaat uit 40 juryleden: 20 voor de kleine en 20 voor de middelgrote/grote. De losse groepen worden door een afzonderlijke jury gequoteerd. Voor hen geldt onderstaande regeling niet. Elk jurylid geeft punten op 3 afzonderlijke onderdelen (90% van het totale puntenaantal).

Er vallen punten te verdienen voor Praalwagens (P), Kostuums (K), Humor en interactie met publiek (H), omgezet naar volgende weging:

 • kleine groepen: P = 20; K = 40; H = 40
 • middelgrote groepen: P = 30; K = 30; H = 40
 • grote groepen: P = 40; K = 20; H = 40

Daarnaast is er ook een een bonusjury die controleert of het reglement wordt nageleefd (10% van het totale puntenaantal).

 • 16 punten voor vorming en ontbinding
 • 24 punten voor correcte afmetingen
 • 20 punten voor vlotheid in de stoet
 • 6 punten voor juiste aantal leden
 • 5 punten voor praalwagen (voertuig mag niet herkenbaar zijn)
 • 8 punten voor toepassing van geluidsnormen
 • 4 punten voor het bijhebben van brandblusapparaat
 • 4 punten voor bijvullen generatoren (op de voorziene plaats)
 • 4 punten voor opvolgen richtlijnen
 • 9 punten voor het niet bijhebben of zichtbaar zijn van dieren, vuurwerk, publiciteit

 

Team Cultuur en evenementen