Stel je kandidaat voor Prins Carnaval 2024
Team Cultuur en evenementen 26 april 2023
26 april 2023

Stel je kandidaat voor Prins Carnaval 2024

Nu Carnaval 2023 achter ons ligt, begint de stad met de voorbereidingen van de volgende editie. Wie op 11, 12 en 13 februari 2024 de scepter wil zwaaien, kan zich kandidaat stellen voor de verkiezing van Prins Carnaval 2024. Hij of zij zal Yordi Ringoir opvolgen.

De inschrijvingsperiode loopt van 1 t.e.m. 14 mei 2023. Wie zich kandidaat wil stellen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 18 jaar oud zijn;
  • in het bevolkingsregister van de stad Aalst ingeschreven zijn;
  • over een uittreksel uit het strafregister beschikken dat max. 1 maand oud is en geen vonnissen vermeldt (uitgezonderd vonnissen met politiestraffen die na drie jaar worden gewist);
  • geen lid zijn van het Feestcomité;
  • geen personeelslid zijn van het team Evenementen;
  • geen politiek mandaat uitoefenen.

Je dient je kandidatuur in door het inschrijvingsformulier en de bijlagen aangetekend te versturen tussen 1 en 14 mei, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Werf 9, 9300 Aalst.

Ten laatste twee weken na het afsluiten van de inschrijvingstermijn hoor je of je kandidatuur ontvankelijk is.

De kandidaten Prins Carnaval 2024 nemen het tegen elkaar op tijdens de Verkiezing Prins Carnaval, op zaterdag 7 oktober 2023 op de Grote Markt.

Reglement_Verkiezing Prins Carnaval_2024

Download het inschrijvingsformulier.

Team Cultuur en evenementen