Update- Jurering en puntentelling stoet
Team Cultuur en evenementen 23 februari 2020
23 februari 2020

Update- Jurering en puntentelling stoet

De stad begrijpt dat de puntentelling zeer belangrijk is voor alle carnavalsgroepen.
Het stoetreglement blijft van toepassing.
De weersomstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, de jury zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden.

1. De lengtemetingen worden geneutraliseerd, omdat de omstandigheden gewijzigd zijn. Er zullen dus geen strafpunten gegeven worden voor overtreding van de lengtebepalingen.
2. Het aantal begeleiders en dansers zal dit jaar geen aanleiding geven tot strafpunten, omdat er geen carnavalisten op de wagen mogen plaatsnemen boven de 2 meter.
3. Het niet naleven van de bijkomende veiligheidsmaatregelen zal leiden tot strafpunten.
4. De wagens mogen maximaal 4,20m hoogte hebben (konkerhoogte), dit uiteraard om veiligheidsredenen. De wagens mogen dus op gepaste hoogte gebracht worden, maar moeten nadien vast blijven staan.

We begrijpen dat dit een zeer vervelende situatie is, maar de veiligheid primeert boven het jureringsaspect.

De jurering zal lopen tijdens de beide stoeten zoals voorzien in het stoetreglement, behoudens bovenstaande bepalingen.
De deurwaarder, de organisatie en de juryleden zullen maximaal begrip tonen voor de problemen die de groepen ervaren door de slechte weersomstandigheden.

Team Cultuur en evenementen