Beplekt of Bezoepen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Beplekt of Bezoepen

Thema: “Iederen Ajoin Prinsj” - Resultaat: 17de plaats op 49 kleine groepen

Prinsjenkostuums mè hoeipen in de stoet, oeik kandidoten in oevervloed ... Het es den droeim van ieder'n Oilsjtersen carnavalist, as prinsj regeiren in de stoet. Vandejoor es ‘t na zoei veir: bè Beplekt of Bezoepen werd iederen Ajoin Prinsj!

Tal van prinsenkostuums in de stoet, ook kandidaat-prinsen in overvloed… Het is de droom van iedere Oilsjterse carnavalist, als prins regeren in de stoet. Dit jaar is het zo ver: bij Beplekt of Bezoepen wordt iederen Ajoin Prins!

 

Thema: 40 joor de Blâa Biskoppen, toid vèr nen keirkelijke jubilei en weir vieren mee!

Oeik al goon ze nimmer mei in de stoet, toch kentj giël Oilsjt ze goed. Al 40 joor goon De Blâa Biskoppen mei, na est toid vèr ne keirkelijken jubilei!

40 jaar carnavalsgroep de Blâa Biskoppen.

 

Thema: “Asek na gon sjoppen zèn men oeig ielen nimmer nor de knoppen. De mèrt vedrom vraavriejnelèk.”

De kassoikes op de groeite mèrt zèn weir gevoegd, dat zieje geir iël goed. Smetj dei slippers en crocs dus mor oon de kant, da vinnen de vraan na zoei plezant. Giën oeig ielen nimmer nor de knoppen, as ze na goon sjoppen. De mert vedrom vraavriejnelek.

De kasseien op de Grote Markt zijn weer gevoegd, dat zien jullie heel goed. Gooi die slippers en crocs dus maar aan de kant, dat vinden de vrouwen zo plezant. Geen hoge hakken meer naar de knoppen, als ze nu gaan shoppen. De markt is opnieuw vrouwvriendelijk.

Thema: Onze stoet gecensureird, es da de moeite nog weird?

Gecensureird

Gecensureerd

Thema: Fiejst in Plopsaland

25 joor kostemen ni vieren, mor om Studio 100 en Plopsa te vieren wille me z’op eer 27 joor plezieren en stommen op de planken te zwieren. Met Donsj en Gert op kop deer ons Oilsjt paradeiren…om dees heldjen te iejren.

25 jaar konden we niet vieren, maar om Studio 100 en Plopsa te vieren, willen we ze op hun 27 jaar plezieren en staan we op de planken te zwieren. Met Daens en Gert op kop door Oilsjt paraderen… om deze helden te eren.

Thema: De geldwolven komen eraan

Met de verkiezingen veir de deir kommen de stemmenronseleirs vedrom massool boiten om toch mor genoeg stemmen te kroigen ver eir postjen voileg te kinnen stellen en natierlèk oeik de riante verloeiningen die derboi oeiren.

Met de verkiezingen voor de deur komen de stemmenronselaars terug massaal buiten. Zij willen genoeg stemmen krijgen zodat ze hun ‘postje’ en de riante verloning en die erbij hoort, kunnen veilig stellen.

Team Cultuur en evenementen