Ajommoja
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Ajommoja

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 32

Thema: “Oilsjt komt tot leiven” - Resultaat: 14de op 49 kleine groepen

Azoe iene kier per joor komt giel Oilsjt tot leiven, droi daugen lank stoot die sjike stee tèn te beven. Mor nie allien d'Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaug, oeik aal de groeitheden van weleer kommen tot leiven. Van klein tot groeit, van jonk tot aad, leivend tot verieuwigd in e standbeldj, giel Oilsjt kan ni bleiven stille stoon en goot op maroede mè Oilsjt Carnaval.

Zo één keer per jaar komt volledig Aalst tot leven. Drie dagen lang staat de hele stad dan te beven. Maar niet alleen de Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaag, ook de grootheden van weleer komen tot leven. Van klein tot groot, van jong tot oud, levend tot vereeuwigd in een standbeeld… Niemand kan blijven stilstaan, iedereen gaat op stap met Aalst Carnaval.

   

 

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 32

Thema: Vèr e lotjen groeit of klein, moeje boi Ajommoja zoin

Vèr e lotjen groeit of klein, moeje boi Ajommoja zoin!

Voor een lotje groot of klein moet je bij Ajommoja zijn!

 

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 32

Thema: “Ons Oilsjterse tool mag ni vergoon en moet gelèk 't Egyptisch op d'ien of d'ander manier bloiven bestoon!”

Oever giël de weireld zie’men da de iejwen aa dialecten verloeren goon bè de jonge zjenerausjes.
Dennen teloeirgank es oeik het geval mè ons schoein Oilsjterse tool. Mor zjust gelèk as de tool van Cleopatra, es en bleift ons Oilsjters een wereldtool. Da meigen men dus ni loten verloeren goon. Zelfs den UNESCO heig’et gezeid!

Wereldwijd zien we dat de dialecten van weleer verloren gaan bij de volgende generaties.
Deze teloorgang is ook op te merken bij ons Aalsters dialect.
Maar net als de taal van Cleopatra, is en blijft ons Aalsters een wereldtaal.
Deze mogen we dus niet laten verloren gaan, zelfs UNESCO beaamt het!

Team Cultuur en evenementen