Ajommoja
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Ajommoja

Thema: “Oilsjt komt tot leiven” - Resultaat: 14de op 49 kleine groepen

Azoe iene kier per joor komt giel Oilsjt tot leiven, droi daugen lank stoot die sjike stee tèn te beven. Mor nie allien d'Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaug, oeik aal de groeitheden van weleer kommen tot leiven. Van klein tot groeit, van jonk tot aad, leivend tot verieuwigd in e standbeldj, giel Oilsjt kan ni bleiven stille stoon en goot op maroede mè Oilsjt Carnaval.

Zo één keer per jaar komt volledig Aalst tot leven. Drie dagen lang staat de hele stad dan te beven. Maar niet alleen de Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaag, ook de grootheden van weleer komen tot leven. Van klein tot groot, van jong tot oud, levend tot vereeuwigd in een standbeeld… Niemand kan blijven stilstaan, iedereen gaat op stap met Aalst Carnaval.

   

 

Thema: Vèr e lotjen groeit of klein, moeje boi Ajommoja zoin

Vèr e lotjen groeit of klein, moeje boi Ajommoja zoin!

Voor een lotje groot of klein moet je bij Ajommoja zijn!

 

Thema: “Ons Oilsjterse tool mag ni vergoon en moet gelèk 't Egyptisch op d'ien of d'ander manier bloiven bestoon!”

Oever giël de weireld zie’men da de iejwen aa dialecten verloeren goon bè de jonge zjenerausjes.
Dennen teloeirgank es oeik het geval mè ons schoein Oilsjterse tool. Mor zjust gelèk as de tool van Cleopatra, es en bleift ons Oilsjters een wereldtool. Da meigen men dus ni loten verloeren goon. Zelfs den UNESCO heig’et gezeid!

Wereldwijd zien we dat de dialecten van weleer verloren gaan bij de volgende generaties.
Deze teloorgang is ook op te merken bij ons Aalsters dialect.
Maar net als de taal van Cleopatra, is en blijft ons Aalsters een wereldtaal.
Deze mogen we dus niet laten verloren gaan, zelfs UNESCO beaamt het!

Thema: Mė ne lach en een troon op ons smoel, carnaval es iën en aal gevoel.

Nen Oilsjteneir ès benaad vèr aal wa datter kan misloeipen in de stoet en eit deir giël ‘t joor wel isj riezje of krakiël.  Mor nen Oilsjteneer es oeik content dat’n opnief mag starten oon de waugen, dat’n et beste van zen oigen mag geiven binsjt de stoet toidens ons 3 zotte daugen. Den Ajoin es grosj en fier op zoin Oilsjt en doorom werren weir mè Carnaval aal gegreipen deir emoosjes.

Elke Aalstenaar heeft schrik voor wat er tijdens de stoet kan mislopen en heeft al eens woorden met zijn medemens. Maar een Aalstenaar is ook blij dat hij opnieuw mag starten aan het bouwen van de wagen, en dat hij het beste van zichzelf mag geven in de stoet tijdens onze 3 carnavalsdagen. Een Ajoin is zo trots op zijn Aalst. Daarom worden we tijdens Carnaval allemaal gegrepen door tal van emoties.

Thema: 't Oiland Chipka bloiven weir traa, zulank as dat er mor doemp komt oit ons schaa!

Al 150 joor zitten weir weggestoeken achter ons mieren.
Oigelèk zèn weir gralek dichte gebieren!
Mor na es de vraug: mag Oilsjt nog stinken den dag va vandaug?

Al 150 jaar zitten wij verstopt achter onze muren.
Eigenlijk zijn wij heel dichte buren!
Maar nu is de vraag: ‘Mag Aalst nog stinken de dag van vandaag?’

Thema: De moiskes van Dozje en zèn kliejrozje

De kliejrozje van Dozje vraugt nen oeip korrozje. Zèn kostum draugt altèd een stiksken Oilsjterse histoere mei, dus es da vér de moiskes van Ajommoja graleke korvei. Zèn moiskes weirken dag en nacht, oon den bèrremiejster zèn schoensjte kliejderdracht! Mor, tissen aal die stoffen es ‘t hier iejn gevroet, komt da d’aal wel goed teigen de zondagstoet?

Het carnavalskostuum van burgemeester D’Haese is een werk van lange adem. Zijn kostuum bevat elk jaar een stukje Aalsterse geschiedenis, dus is dat voor de muisjes van Ajommoja niet mis. Ze werken dag en nacht aan onze burgemeester zijn schoonste klederdracht! Tussen al die stoffen is het één gewroet, maar komt dit allemaal wel goed tegen de zondagsstoet?

Team Cultuur en evenementen