Geschiedenis en erfgoed

Aalst Carnaval, Vastenavond, Vastelauvend of gewoonweg Oilsjt Carnaval. Ze dekken allemaal dezelfde lading: een breed gedragen driedaags volksfeest met een typisch spottend en zacht anarchistisch karakter. Creativiteit, humor en verbondenheid tussen verschillende bevolkingslagen zijn bepalend voor Aalst Carnaval en bij uitbreiding voor de identiteit van de stad Aalst. De oudste geschreven bronnen over carnavalsvieringen in Aalst gaan terug tot de 15de eeuw. Terwijl eind 19de – begin 20ste eeuw het carnaval in de rest van Vlaanderen steeds minder gevierd werd, bleef het in Aalst zeer levendig. Vooral vanaf 1923, toen het carnavalsfeest voor het eerst georganiseerd werd door een officieel feestcomité, werd Aalst Carnaval stevig verankerd in de stedelijke gemeenschap. Sindsdien trekt jaarlijks een grootse stoet door de straten van de binnenstad en evolueerde carnaval tot een breed gedragen volksfeest.

Bezemdans en bezemworp Aalsterse Gilles premium
Maandag, 14 uur op de Grote Markt. Geschiedenis De Aalsterse ...
premium
Voil Jeanettenstoet premium
Dinsdag 13 februari, 15 uur, Grote Markt Op dinsdag is ...
premium
NOIG, Aalst Carnaval vroeger en nu premium
Aalst is een carnavalsboek rijker. Het boek draagt de titel ...
premium
Podcastreeks vertelt geschiedenis van Aalst Carnaval premium
Na de succesvolle cursussen, workshops en lezingen over alle aspecten ...
premium
Het DNA van Aalst Carnaval premium
Carnaval 2.022: terug naar de essentie Aalst is toonaangevend als ...
premium
Geen Aalst Carnaval zonder Prins premium
Geen Carnaval zonder Prins. Enkele weken vóór ons grote volksfeest, ...
premium
Spot en satire premium
Het op de korrel nemen van de actualiteit, de gangbare ...
premium
Het omkeringsritueel premium
Carnaval Aalst is een omkeringsritueel: tijdens een korte, duidelijk afgebakende ...
premium
De zondagsstoet: sinds 1851 premium
Op zondag 9 maart 1851 trok in Aalst de eerste  ...
premium
Vastelauved premium
Vastenavond of vastelavond is de avond voor Aswoensdag, de laatste ...
premium