De Saazers
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Saazers

Thema: “Steel-e-maan, waar de tijd bleef stille staan” - Resultaat: 21ste op 49 kleine groepen

‘t Hois Steeleman, in de volksmond beiter gekendj als Steilemaan in de Niestroot, es wereldberoemd in Oilsjt en omstreiken. Al 100 joor keje dor alles koeipen da ge mor kentj peizen vèr oon te doeng. Vanalle ondergoed, van alles vèr in a bedde en vèr in a bad ... Ge’n kentj dor niet misvraugen. Na da ze oindelèk oeik isj een nieve vitrin gemokt emmen, willen weir eer in de stoet isj in de veirf zetten.

Het huis Steeleman, in de volksmond beter gekend als ‘Steilemaan in de Niestroot’, is wereldberoemd in Aalst en omstreken.
Al 100 jaar kun je daar alles kopen wat je maar kunt bedenken: ondergoed, bedlinnen, badhanddoeken … je kun ter niets misvragen.

Nu ze eindelijk een nieuwe vitrine gemaakt hebben, willen we hen in de stoet eens in de verf zetten.

  

Thema: Garcong die gralèk veil pintjen kaan draugen zoekt cafei dat oepen doet mè ons droi zotte daugen.

Zie’d ons hier na loeipen,
weir hemmen annen en eiremen mè hoeipen,
mor ’t es toch wel steirk
want weir emmen ier gië weirk.
De cafeis sloiten ier iën ver iën
en de boozen zitten geer on de zjië allemool bèniën.

Zie ons hier nu lopen, we hebben handen en armen met hopen.
Maar het is toch wel sterk: wij hebben geen werk.
De cafés sluiten één voor één, en de cafébazen zitten allemaal de kust bijeen.

Thema: “Als Gieter een Gieterken was. 40 jaar Saas”

Weir gon 40 joor vedrom.

Wij gaan 40 jaar terug in de tijd.

Thema: To Bie or not to Bie

’t Stad Oilsjt es gralèk begoon met de kwesjte van de biekes! Zelfs ’t stadhois begintj al noig op ’n bieëkerf te trekken. Kaan imker Dozje zèn biekes nog baiën aaven? Komt zèn posiezje in gevoor? Zitten der nieve keininginnen geriëd om zen plosjken af te pakken? Goon Ilse, Katrien en Sarah hem nen angel oitvringen?

De Stad Aalst is al jaren begaan met de bijenproblematiek en neemt ook heel wat concrete initiatieven. Het stadhuis begint dan ook meer en meer op een bijenkorf te lijken. Kan opperimker D’Haese zijn rol nog vervullen in het welbehagen van de hele bijengemeenschap? Of komt zijn positie in het gedrang door de ambitieuze bijenkoninginnen Ilse en Katrien of Sarah?

Team Cultuur en evenementen