De Saazers
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Saazers

Thema: “Steel-e-maan, waar de tijd bleef stille staan” - Resultaat: 21ste op 49 kleine groepen

‘t Hois Steeleman, in de volksmond beiter gekendj als Steilemaan in de Niestroot, es wereldberoemd in Oilsjt en omstreiken. Al 100 joor keje dor alles koeipen da ge mor kentj peizen vèr oon te doeng. Vanalle ondergoed, van alles vèr in a bedde en vèr in a bad ... Ge’n kentj dor niet misvraugen. Na da ze oindelèk oeik isj een nieve vitrin gemokt emmen, willen weir eer in de stoet isj in de veirf zetten.

Het huis Steeleman, in de volksmond beter gekend als ‘Steilemaan in de Niestroot’, is wereldberoemd in Aalst en omstreken.
Al 100 jaar kun je daar alles kopen wat je maar kunt bedenken: ondergoed, bedlinnen, badhanddoeken … je kun ter niets misvragen.

Nu ze eindelijk een nieuwe vitrine gemaakt hebben, willen we hen in de stoet eens in de verf zetten.

  

Thema: Garcong die gralèk veil pintjen kaan draugen zoekt cafei dat oepen doet mè ons droi zotte daugen.

Zie’d ons hier na loeipen,
weir hemmen annen en eiremen mè hoeipen,
mor ’t es toch wel steirk
want weir emmen ier gië weirk.
De cafeis sloiten ier iën ver iën
en de boozen zitten geer on de zjië allemool bèniën.

Zie ons hier nu lopen, we hebben handen en armen met hopen.
Maar het is toch wel sterk: wij hebben geen werk.
De cafés sluiten één voor één, en de cafébazen zitten allemaal de kust bijeen.

Thema: “Als Gieter een Gieterken was. 40 jaar Saas”

Weir gon 40 joor vedrom.

Wij gaan 40 jaar terug in de tijd.

Thema: To Bie or not to Bie

’t Stad Oilsjt es gralèk begoon met de kwesjte van de biekes! Zelfs ’t stadhois begintj al noig op ’n bieëkerf te trekken. Kaan imker Dozje zèn biekes nog baiën aaven? Komt zèn posiezje in gevoor? Zitten der nieve keininginnen geriëd om zen plosjken af te pakken? Goon Ilse, Katrien en Sarah hem nen angel oitvringen?

De Stad Aalst is al jaren begaan met de bijenproblematiek en neemt ook heel wat concrete initiatieven. Het stadhuis begint dan ook meer en meer op een bijenkorf te lijken. Kan opperimker D’Haese zijn rol nog vervullen in het welbehagen van de hele bijengemeenschap? Of komt zijn positie in het gedrang door de ambitieuze bijenkoninginnen Ilse en Katrien of Sarah?

Thema: Iederiën Mazjoret

Vandejoor goot de stoet ver den ieste kiejr sinsj lank deir zonder de Mazjoretten, ne groep van e wadavere madammen mè een hert vèr Oilsjt carnaval. Achter 14 joor meigen ze nimmier meigoon in de stoet. Woorom? Omda ze zoegezeid oon niks voldoeng. Ze zen giejne carnavalgroep en ze zen oeik giejne losse groep. Z’emmen wel allemool het zjuste DNA van Oilsjt carnaval en ze werren wel op veil plosjen gebroikt om OILSJT CARNAVAL te promoeten en teis al ver niet! Keje geir da begroipen? Weir nie!

Dit jaar gaat het de eerste stoet zijn zonder de Mazjoretten. Ze mogen na 14 jaar niet meer mee opstappen in de stoet. Waarom? Omdat ze aan geen enkel criteria voldoen. Ze zijn geen carnavalsgroep, ze zijn ook geen losse groep? Ze hebben enkel ‘het DNA van Aalst Carnaval’. Toch worden ze overal gebruikt om Aalst Carnaval te promoten en dit dan nog gratis. Begrijpe wie kan? Awel hier zijn ze.

Team Cultuur en evenementen