De Salongcarnavalisten
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Salongcarnavalisten

Thema: “Na es 't eir okkozje, rokt mee 'A' rond d'arlozje" - Resultaat: 9e op 11 grote groepen

Veil leige ploinen en den horeca da klaugt, weir bringen iet woor da 't stadsbestier ni in slaugt, dzjaaiven op en rond (een) Groeite Mèrt, mor wel zieng da ge op makanders tiënen ni tert. Swingen de bienen in de knoeip en twisten mè ons bekken, vèr op 26 febrewore alle registers oepen te trekken. Dus Oilsjteneirs na es ‘t eir okkozje, rokt me ons mei à rond d'arlozje! Spektaukel gegarandeird!

We brengen dit jaar Marktrock in retrostijl naar de Grote Markt, waar het thuis hoort.

Thema: Wert Oilsjt in' t giël e polletiek stroidtoniël?

Polletieke vaudeville in 2018… Weir gieren ’t naa al oit!

De verkiezingskoorts laait nu al op om in oktober het gevecht om de kiezer aan te gaan. Wordt het één tegen allen? Of allen tegen één?

 

Thema: “Onder de klokken van onzen bajordtoeren werren de schoenstje liekes geboeren”

In ons belfort wèrren de schoeinstje liekes geboeren en giël Oilsjt eit da geweiten! Want Oilsjt ès de stad van ons droeimen…

In ons belfort worden de mooiste liedjes geboren en heel ons enig Aalst zal dit geweten hebben! Want Aalst is dé stad van onze dromen…

Thema: t Ros Kamieleos en de 4 (oit)heemskinjeren

Den dag van vandaug es’t ni simpel om 4 jongens opiënvolgend te vinnen oit ’t selste oishaven. In Oilsjt loeipen der genoeg as d’origine ni te naas stekt. Salong elpt Deiremonne! En tein zen Abad, Abboe, Abdel en Abed Salongaddin de geschikte persoeinen!

De dag van vandaag is het niet eenvoudig om 4 broers te vinden die opeenvolgend zijn geboren in hetzelfde gezin. In Aalst lopen er genoeg, als er niet naar de origine moet worden gekeken. Salong helpt hiermee Dendermonde! En dan zijn Abad, Abboe, Abdel en Abed Salongaddin de geschikte personen!

Thema: De leste 2 joor wooremen zonder dammen’t wisten allemool Salongcarnavalisten

De leste 2 joor wooremen zonder dammen’t wisten allemool Salongcarnavalisten.

Iedereen heeft de laatste 2 jaar carnaval gevierd vanuit de zetel, ook wel een ‘salong’ genoemd. Heel Aalst was dus eigenlijk een Salongcarnavalist. Voor 1 keer waren we de grootste groep van de stad!

Thema: Op de mert bloiven weir allemool wel isj angen

Ons Groeite Mert, mé aal zèn kaffeikes (of toch degeen da nog oepen zèn), is mé carnaval het ert van ons sjieke stee ver elke carnavalist. Woor dammen aal tesaumen kommen, klapken doeng, zottegèt verkoipen, e pintjen drinken en… natierlèk bloiven angen, totda onze rekker grat af es.

De Grote Markt met zijn cafés (degene die nog open zijn), is met Aalst Carnaval het hart van onze stad voor elke carnavalist. Het is daar dat we allemaal samen komen, praten, onnozelheid verkopen, een pintje drinken en uiteraard blijven hangen totdat we niet meer kunnen.

Team Cultuur en evenementen