Pertotal
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Pertotal

Grote groep

Deel B

Volgnummer: 47

Thema: “ ‘t Geloid van de Floit” - Resultaat: 8ste plaats op 11 grote groepen

Verblendj deer de schoein verholen van de sproekskesboeim, vertrokken ze allemool op voijozje. Want zeir ‘schaffen das’ gielegans! Pertotal begeladj ze al floitend de zjuste kant oit, onder ’t toeziendj oeig van Merkel.

Verblind door de mooie verhalen van de sprookjesboom, vertrokken ze met z’n allen op reis. Want zij “Schaffen das” helemaal! Pertotal begeleidt ze al fluitend de juiste kant uit, onder het toeziende oog van Merkel.Grote groep

Deel B

Volgnummer: 47

Thema: Dozje n° 5, riekt a poort en zwoigt!”

Seg, wad’es dad’ier?
Ons Koizerlèke stee stinkt; ‘t en kaan nie miër!
’t Es ier soms ni miër te doeng.
Weir emmen iet da goe riekt vandoeng
Stekt giën aate spelle op eiren neis,
weir verstoiven parfum en spray’s.
Kommet oit è fabrik, een rioel of oit a prot?
Giën probleim! Mè “Dozje n°5” lossen weir da wel op!

Zeg, wat is dat hier?
Onze Keizerlijke stad stinkt!
De stank is soms echt niet te harden.
Ons reukorgaan ligt bijna helemaal aan flarden…
Maar, Pertotal saves the day..
Zij voorzien de stad van lekker geurende parfum en spray!
Stank uit een fabriek, een riool of zelfs uit je poep…
Geen probleem! Met “Dozje n°5” lossen wij dat wel op!

 

Grote groep

Deel B

Volgnummer: 47

Thema: De stroid om 'n iësten in de stoet speltj em ni af in 't veldj, mor drooit om den barong mè 't miëste geldj

Op de slagveldjen van ’t Oilsjters roik ès ’t al lank geweiten: eje ni genoeg geldj, tèn werde oit de stroid gesmeiten. Op ’t leste van de stoet werd er veil geldj oon de verlichtink oitgegeiven.
Zitj e vaveiren in de stoet, tèn moeije mè de jury goon eiten. Oe da ge ’t drooit of kiërt, alles drooit om ’t geldj.

De strijd om de eerste plaats in de stoet wordt beslecht tussen de groepen die veel geld kunnen uitgeven. Met een laag budget maakt men weinig kans om hoog te scoren. Achteraan in de stoet moet men veel investeren in verlichting, vooraan is het interessant als je iemand kent van de jury. Wie heeft er hoeveel te spenderen?

Team Cultuur en evenementen