Pertotal
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Pertotal

Thema: “ ‘t Geloid van de Floit” - Resultaat: 8ste plaats op 11 grote groepen

Verblendj deer de schoein verholen van de sproekskesboeim, vertrokken ze allemool op voijozje. Want zeir ‘schaffen das’ gielegans! Pertotal begeladj ze al floitend de zjuste kant oit, onder ’t toeziendj oeig van Merkel.

Verblind door de mooie verhalen van de sprookjesboom, vertrokken ze met z’n allen op reis. Want zij “Schaffen das” helemaal! Pertotal begeleidt ze al fluitend de juiste kant uit, onder het toeziende oog van Merkel.Thema: Dozje n° 5, riekt a poort en zwoigt!”

Seg, wad’es dad’ier?
Ons Koizerlèke stee stinkt; ‘t en kaan nie miër!
’t Es ier soms ni miër te doeng.
Weir emmen iet da goe riekt vandoeng
Stekt giën aate spelle op eiren neis,
weir verstoiven parfum en spray’s.
Kommet oit è fabrik, een rioel of oit a prot?
Giën probleim! Mè “Dozje n°5” lossen weir da wel op!

Zeg, wat is dat hier?
Onze Keizerlijke stad stinkt!
De stank is soms echt niet te harden.
Ons reukorgaan ligt bijna helemaal aan flarden…
Maar, Pertotal saves the day..
Zij voorzien de stad van lekker geurende parfum en spray!
Stank uit een fabriek, een riool of zelfs uit je poep…
Geen probleem! Met “Dozje n°5” lossen wij dat wel op!

 

Thema: De stroid om 'n iësten in de stoet speltj em ni af in 't veldj, mor drooit om den barong mè 't miëste geldj

Op de slagveldjen van ’t Oilsjters roik ès ’t al lank geweiten: eje ni genoeg geldj, tèn werde oit de stroid gesmeiten. Op ’t leste van de stoet werd er veil geldj oon de verlichtink oitgegeiven.
Zitj e vaveiren in de stoet, tèn moeije mè de jury goon eiten. Oe da ge ’t drooit of kiërt, alles drooit om ’t geldj.

De strijd om de eerste plaats in de stoet wordt beslecht tussen de groepen die veel geld kunnen uitgeven. Met een laag budget maakt men weinig kans om hoog te scoren. Achteraan in de stoet moet men veel investeren in verlichting, vooraan is het interessant als je iemand kent van de jury. Wie heeft er hoeveel te spenderen?

Thema: “De clou oithangen”

Dag in, dag oit mè de lach op zèn toet. De mensjen entertainen, da doet em toch goed. De clou oithangen, da zal noeit vergoon! Het brengt nen Oilsjteneer joor no joor droi daugen op de boon. Weir doen’t vandejoor al 40 joor in de stoet en da mè ne lach op ons toet. D’appresjausje van de mensjen langs de kant, da’s fenomenaul en gralèk ammuzant. Da mokt de clou oithangen nor 40 joor nog atoit plezant.

Dag in dag uit met een lach op het gezicht. De mensen entertainen doet hij zeer goed. De clown uithangen is een begrip dat nooit zal vergaan en een Aalstenaar doet het met carnaval tijdens zijn 3 dagen op de baan. Pertotal doet het dit jaar al voor de 40ste keer in de stoet. De appreciatie van het publiek langs de kant dat is fenomenaal en amusant. Dat maakt de clown uithangen toch zo plezant.

Thema: Tiki-Taka in Aquatopia!

Weir emmen na in Oilsjt een nief troepisch zwembad en dat heit hiejl wa voeten in d’eerde g’had. As ge ni te briejd zetj vaveiren, ten kejje a door deir een bois looten sleiren. Vér de groeite es ’t er een rappe en trauge boon en de klentjes kennen in ’t pagadderbaddeke goon. Om da te vieren trekt Pertotal mè opbloosschildjpad en zwembanjekes nor Aquatopia en weir roepen “Tiki Taka”!

We hebben in Aalst een nieuw tropisch zwembad en dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ben je niet te zwaar geschapen, kan je je er aan de buizenpracht vergapen. Voor volwassenen is er een snelle en trage baan en de kindjes kunnen in het kinderbadje gaan. Om dit te vieren trekt Pertotal met opblaasschildpad en zwembandjes naar Aquatopia en we roepen “Tiki Taka”!

Team Cultuur en evenementen