De Schoitkitten
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Schoitkitten

Thema: “Der was niet oon te doeng, op Ilse eir eetfestoin wast CarleKoeng” - Resultaat: tweede plaats op 49 kleine groepen

“Der was niet oon te doeng, op Ilse eir eetfestoin wast CarleKoeng”

   

 

Thema: Weir werren ziek van poletiek

Daumes en Hiëren, komt da zieng, komt da zieng, want ’t es veir oktoeber twiëduzjend achtieng! Vèr de kiezink verhoizen of veranderen van koleir, da kaan aal giëne kood vèr eer plosjken in de gemientjerood! Mor werde op den dier ni drooilings van aal da gemanoeuvreir? Eje wel een steirke maug en keje teigen aal da gekaukel? Want de Schoitkitten pakken eir mei in eer polletiek spektaukel!

Dames en heren, kom dat zien, kom dat zien, want het is bijna oktober 2018! Voor de verkiezing verhuizen of veranderen van kleur, maar dat kan allemaal geen kwaad voor een plaatsje in de gemeenteraad! Maar word je nog niet duizelig van al dat gemanoeuvreer? Heb je wel een sterke maag en kun je tegen al dat gekakel? Want De Schoitkitten nemen je mee in hun politiek spektakel!

 

Thema: “Voesj zemmen doeng, weir zèn Kamiel zèn legioen”

De stroid ès oongebroeken, der emmen der eer kans op ’t koizerschap geroeken! Sadoot, bataljong, ‘t legioen va Kamiel ès vedrom. De slag es nog ni gestrejen, mor de kanonnen werren toch al boiten gerejen! BOEM!

De strijd is aangebroken, er hebben enkelen hun kans op het keizerschap geroken! Soldaat of bataljon, het legioen van Kamiel is terug! De slag is nog niet gestreden, maar de kanonnen worden toch al buiten gereden! BOEM!

Thema: Ze wooren goe, mor deej'n de boeken toe...

Elken Oilsjteneer kaan em wel Carnavalgroepen oit vervloegen toid rappeleiren.
Arsjieven vol mè boeken zen der oever deis topgroepen en eer unieke thema’s geschreiven.
Oeik al woren deis groepen zoei gralèk goe, toch deej’n z’aal stik vèr stik eer boeken toe. Akv De Schoitkitten pakt eir mei vedrom in den toid. Goje mè ons mei snoisteren in ‘t stoffige arsjief der gestopte topgroepen?

Elke Aalstenaar herinnert zich wel verdwenen carnavalgroepen die jaren geleden ludieke thema’s brachten. Archieven vol boeken werden er geschreven over die groepen van weleer. Ook al waren we hen zeker nog niet moe, stuk voor stuk deden deze groepen toch hun boeken toe. AKV De Schoitkitten neemt jullie mee terug in de tijd. Kom jij mee snuisteren in het stoffige archief der gestopte topgroepen?

Thema: Weir geiven der vedrom een lap op!

Oindelek est zoei veir! No droi joor in ons kot te bloiven, kemmen vedrom nor boiten kommen. Het es vedrom toid ver onze fantastische droi zotte daugen! Hoe kemmen dat oeik anders doeng dan alles van ons af te kloppen en der een ferme lap op te geiven? Doeje geir me ons mei?

Eindelijk is het zo ver! Na drie jaar in ons kot te blijven, kunnen we terug buiten komen. We kunnen ons terug amuseren op onze fantastische drie zotte dagen! Hoe kunnen we dat ook anders doen, dan alles van ons af te kloppen en er een dikke lap op te geven? Doen jullie met ons mee?

Team Cultuur en evenementen