De Melkmoilen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Melkmoilen

Thema: “Een poep van formoot, van Melkmoilenfabrikoot!?” - Resultaat: 5de plaats op 49 kleine groepen

De verbranding, alle joren hét moment van sentiment vèr mieneg Oilsjtneer. As de deiren van ’t stadhois oepengoon en de poep komt teveerschoin es da altoid een magisch momentjen. Een poep, die al joren deer dezelde creatieveling werd gemokt, Marc De Bruecker. Vandejoor wille’men een poep van formoot, ien van Melkmoilen-fabrikoot!

De verbranding, elk jaar het moment van sentiment voor elke Aalstenaar. Als de deuren van het stadhuis opengaan en de pop komt tevoorschijn, is dit altijd een magisch moment. Een pop, die al jaren door dezelfde creatieveling wordt gemaakt, Marc De Bruecker. Dit jaar willen we een pop van formaat, één van melkmoilenfabrikaat!?

  

 

Thema: Auverecht en dwees!

Carnaval, een hobby! Iet ver a ’t ammezeiren… Mor ni iederiën ammezeirt èm ier in Oilsjt. Der zitten ier oeik reidelèk ewa dweezerikken. Ge kentj da wel… auverecht doeng, gewoein omda’t kaan. En ge vindj z’oeveraal…  En ja, oeik in de stoet…  Eer kostum es te groeit, of eer schoenen te klein..
!SEEWD NE THCEREVU∀ jsi kieo riew nèz roojednav ,lewA -En da leste meigde letterlijk pakken.

Carnaval, een hobby! Om je te amuseren… Maar niet iedereen amuseert zich hier in Aalst. Er zitten hier ook redelijk was dwazeriken. Je kent dat wel… ‘averechts’ doen, gewoon omdat het kan. En je vindt ze overal…  En ja, ook in de stoet…  Hun kostuum is te groot, of hun schoenen te klein..
!SAAWD NE THCEREV∀ snee koo jiw njiz raajednav ,lewA -En dat laatste mag je letterlijk nemen.

  

Thema: “Oilsjt spant de kroein, mé Dozje op den troein”

Der was ne kiër ne Keining; Keining Dozje. Ne keining dat er vèr gezergd eet da zèn stad weir op de koort stond. Dat er ver gezergd eet da marginOilsjt vedrom GeniOilsjt werd. Da zèn charmante stad zoei geiren zag dat’n foitelèk nog e wa keining woo bloiven. Geloeif et of ni, ‘t ès em tèn nog gelikt oeik. Oilsjt spant de kroein, mè Dozje vedrom op zennen troein!

Er was eens een koning, koning D’Haese. Een koning die ervoor gezorgd heeft dat zijn stad terug op de kaart stond. Die ervoor gezorgd heeft dat marginAalst terug GeniAalst werd. Die zijn charmante stad zo graag zag dat hij eigenlijk nog wat langer koning wou blijven. Geloof het of niet, het is hem dan nog gelukt ook. Aalst spant de kroon, met D’Haese opnieuw op zijn troon!

Thema: Oilsjt Twinkelt

Oilsjt, een stad vol glitter en magie.
Oilsjt, de stad van Carnaval, spektaukel en stroottejooter.
Oilsjt, een stad da schittert.
Oilsjt; Oilsjt Twinkelt.

Oilsjteneers en Oilsjtenèskes, doe mei en lotj saumen mè ons giël Oilsjt Twinkelen!

Aalst, een stad vol glitter en magie.
Aalst, de stad van Carnaval, spektakel en straattheater.
Aalst, een stad die schittert.
Aalst; Aalst Twinkelt.

Aalstenaars, doe mee en laat samen met ons heel Aalst Twinkelen!

Thema: De Ark van LOD

50 joor es’t lee’n da De Lodderoeigen eeren boeit, de Ark van LOD, te woter werd geloten. Herman stierde de groep in de juste windjrichting. Ni minder as 9 kiejren kwaumen z’as iejsten binnen in d’hauven van Oilsjt. In de loeip der toid es de Ark van LOD tein oeik gralek oeverbevolkt gerokt mé van alle soerten biejsten. Want biejsten, zoei wert er gefloisterd, dormei woren ze dikkes eiren iejsten.

50 jaar geleden lieten de Lodderoeigen hun boot te water, de Ark van LOD. Met de komst van Herman werd de groep in de juiste windrichting gestuurd. Maar liefst 9 maal werden ze winnaar door als eerste aan te komen in de Aalsterse haven. In de loop van de jaren raakte de Ark van LOD overbevolkt met alle soorten dieren, want – zo wordt er gefluisterd- met dieren op de ark werden ze meermaals de eerste.

Thema: Oilsjt vergetj eir noeit

Oilsjteneers kommen op de weireldbol as nietig ajointjen mor zeer emmen giejn idei oeveil dazze ver ons emmen gedoon. Veilen sloegen eer vleigels oit en ze betiejkenden veil ver vastelauved en ons stei. Oon aal die fantastische mensjen, Oeik al es’t gemis gralek groeit: Welgemindj merci, Oilsjt vergetj eir noeit! We zetten ons aal isj recht als de Melkmoilen passeiren! Lotj ze ierboeven zien: Oilsjt ziet eir zoei geiren…

Aalstenaars komen op de wereldbol als een nietsbetekenend ‘Ajuintje,’ maar ze hebben er geen idee van hoeveel ze betekend hebben voor carnaval en onze stad. Velen onder hen hebben echter intussen hun vleugels uitgeslaan. Aan al die geweldige mensen, ook al is het gemis heel erg groot: welgemeend bedankt, Aalst vergeet je nooit! We gaan allemaal rechtstaan als de Melkmoilen passeren! Laat ze hierboven zien: Aalst ziet jullie zo graag!

Team Cultuur en evenementen