De Melkmoilen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Melkmoilen

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 33

Thema: “Een poep van formoot, van Melkmoilenfabrikoot!?” - Resultaat: 5de plaats op 49 kleine groepen

De verbranding, alle joren hét moment van sentiment vèr mieneg Oilsjtneer. As de deiren van ’t stadhois oepengoon en de poep komt teveerschoin es da altoid een magisch momentjen. Een poep, die al joren deer dezelde creatieveling werd gemokt, Marc De Bruecker. Vandejoor wille’men een poep van formoot, ien van Melkmoilen-fabrikoot!

De verbranding, elk jaar het moment van sentiment voor elke Aalstenaar. Als de deuren van het stadhuis opengaan en de pop komt tevoorschijn, is dit altijd een magisch moment. Een pop, die al jaren door dezelfde creatieveling wordt gemaakt, Marc De Bruecker. Dit jaar willen we een pop van formaat, één van melkmoilenfabrikaat!?

  

 

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 33

Thema: Auverecht en dwees!

Carnaval, een hobby! Iet ver a ’t ammezeiren… Mor ni iederiën ammezeirt èm ier in Oilsjt. Der zitten ier oeik reidelèk ewa dweezerikken. Ge kentj da wel… auverecht doeng, gewoein omda’t kaan. En ge vindj z’oeveraal…  En ja, oeik in de stoet…  Eer kostum es te groeit, of eer schoenen te klein..
!SEEWD NE THCEREVU∀ jsi kieo riew nèz roojednav ,lewA -En da leste meigde letterlijk pakken.

Carnaval, een hobby! Om je te amuseren… Maar niet iedereen amuseert zich hier in Aalst. Er zitten hier ook redelijk was dwazeriken. Je kent dat wel… ‘averechts’ doen, gewoon omdat het kan. En je vindt ze overal…  En ja, ook in de stoet…  Hun kostuum is te groot, of hun schoenen te klein..
!SAAWD NE THCEREV∀ snee koo jiw njiz raajednav ,lewA -En dat laatste mag je letterlijk nemen.

  

Kleine groep

Deel B

Volgnummer: 33

Thema: “Oilsjt spant de kroein, mé Dozje op den troein”

Der was ne kiër ne Keining; Keining Dozje. Ne keining dat er vèr gezergd eet da zèn stad weir op de koort stond. Dat er ver gezergd eet da marginOilsjt vedrom GeniOilsjt werd. Da zèn charmante stad zoei geiren zag dat’n foitelèk nog e wa keining woo bloiven. Geloeif et of ni, ‘t ès em tèn nog gelikt oeik. Oilsjt spant de kroein, mè Dozje vedrom op zennen troein!

Er was eens een koning, koning D’Haese. Een koning die ervoor gezorgd heeft dat zijn stad terug op de kaart stond. Die ervoor gezorgd heeft dat marginAalst terug GeniAalst werd. Die zijn charmante stad zo graag zag dat hij eigenlijk nog wat langer koning wou blijven. Geloof het of niet, het is hem dan nog gelukt ook. Aalst spant de kroon, met D’Haese opnieuw op zijn troon!

Team Cultuur en evenementen