De Tsjoepeneizen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Tsjoepeneizen

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 6

Thema: “Tees es moin keirk" - resultaat: 18de op 49 kleine groepen

Anneken Van de steen zoi: "Weir mauken van de Sint-Joezefskeirk een conceirzool".
"Da mokt diel oit van de plannificausje vèr ‘t Esplanadeploin in zè giel op te talloeiren".
Azzemen ‘t goe verstoon emmen moeget volges Iwoin de Keinink zelfs een multifuncsjoneile en brië plosj werren woor da d’ Oilsjteneers malkanderen kennen weerzien...??? Onszjier es in alle stoten en roepet oit: "Hoilegschennis, gien respect, z’ emmen ier weer iet bekonkelfoest!'" Tsjoep-engelkes gojje geir dor den boel vedrom ne kier arrangeiren want "Tees es moin keirk !!!"

“De herbestemming van de Sint-Jozefskerk kadert in de plannen om het Esplanadeplein op te waarderen”, aldus schepen Ann Van de Steen. Schepen Iwein De Koninck voegde hieraan toe dat de kerk een multifunctionele, brede ontmoetingsruimte moet gaan worden. We zullen van tijd tot tijd in de kerk een concertje kunnen meepikken of een bezoekje kunnen brengen aan een overdekte markt. God de Vader is woedend. Heiligschennis, godslastering en oneerbiedigheid dwalen door zijn gedachten. Met de blijde boodschap “Tees es moin keirk!!!”

   

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 6

Thema: t Oilsjters DNA, 't zitj em in ons bloed

Nen Oilsjteneer mokt geeren plezier, è eet een scheirpe tong mor tegeloikertoid est’n oeik graalèk inventief en oigenwois. Zitten deis oigenschappen den “Oilsjteneer” int bloed? Weir peizen va wel…
Nor analogie mè de tentoeinstellink ‘DNAalst’ goon de Tsjoepeneizen op zoek nor de unieke kromosomen van de iënige echte Oilsjteneers.

Een Aalstenaar maakt graag plezier, is rad van tong maar ook geweldig creatief en eigenzinnig. Zitten deze eigenschappen den “Oilsjteneer” in het bloed? Wij denken van wel… Naar analogie met de tentoonstelling ‘DNAalst’ gaan de Tsjoepeneizen op zoek naar het erfelijk materiaal van de echte Aalstenaars.

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 6

Thema: “Dylan Casaer, giënen oon die door nog nor krooit!”

Den oon mocht ni miër krooën veiren d’halverneigen, Casaer oi beiter gezweigen…
Zè postjen van biejstenwelzoin ès ‘n kwoit, tot den oon zè groeit joloit!
Den oon zèn horlogerie marcheirt weir, want den Dylan lei na oitgeteldj neir…
Op de meirend krooit‘n weir gelèk as ne fieren oon, den oerlog ès vèr Casaer gedoon!

Dylan Casaer daar kraait geen haan meer naar!
De haan mocht niet kraaien voor half negen, Casaer had beter gezwegen…
Zijn postje van dierenwelzijn is hij kwijt, tot de haan zijn groot jolijt!
De haan zijn biologische klok is weer hersteld, want Dylan is uitgeteld…
Hij kraait weer bij het ochtendgloren, Casaer heeft de strijd verloren!

Team Cultuur en evenementen