Lekken en Plekken
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Lekken en Plekken

Thema: “15 jaar LEP. Het was niet altijd simpel maar we slagen met vlag en wimpel” - Resultaat 29ste op 49 kleine groepen

15 jaar LEP en 60 jaar Alkuone. We vieren feest met vlaggen en wimpels, dansen en zingen met veel gerommel op onze trommel.

  

Thema: Stem voor de nieuwe partij WBOZ.

Omda de poletiekers van alle partoien e masker op emmen en veil beloeven mor woinig geiven, eet Lekken en Plekken besloeten om een nieve poletieke partoi op te richten. De naum van de nieve partoi es WBOZ. Weir zetten ons masker af en beloeven groeite verandering. Veil beloeven en woinig geiven doet de zotten in vrede leiven.

Omdat de politiekers van alle partijen een masker op hebben en veel beloven maar weinig geven, heeft Lekken en Plekken besloten om een nieuwe politieke partij op te richten. De nieuwe naam van deze partij is WBOZ. Wij zetten ons masker af en beloven grote verandering. Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vrede leven.

Thema: “Weir zén gegroeid”

Aa, vergeiten reizen kroigen bè ons een nief leiven.

Oude, vergeten reuzen krijgen bij ons een nieuw leven.

Thema: Tes nen boel met de Poel

Ge komt ze oeveraal teigen bè de veirvers: Polski verfski in’t wit en in’t zwert. Bè de plekkers: Polski plekski in’t wit en in’t zwert. Bè de renauvausje: Polski renovatski in’t wit en in’t zwert… Woi loten ze deer d’Oilsjterse strauten roin, want z’emmen eer droi daugen congé gepakt. ‘t Was nie gemakkelèk want ze weirken alle daugen, in’t witski en in’t zwertski.

Je komt hen tegen bij de ververs: Polski verfski in het wit en in het zwart. Bij de stukadoors: Polski  plekski in het wit en in het zwart. Bij de renovatie: Polski renovatski in het wit en in het zwart. Wij laten ze door de Aalsterse straten rijden. Ze hebben 3 dagen verlof genomen, maar dat was niet gemakkelijk. Ze werken immers alle dagen in het witski en in het zwartski.

Thema: 't Es altoid pret in Dozje zè kabinet

Bè den berremiesjter ester atoid iet te beleiven.

Bij de burgemeester valt er wel altijd iets te beleven.

Thema: De Kloizen zitj vol mé roike loizen

Vliegploin De Kloizen gink in roeik op en da vinnen veil Oilsjteneers nie foin. In de plosj kwam ter nen nieve peerestaal en e groeit golfterroin.

Vliegplein De Kluizen ging in rook op en dat vinden vele Aalstenaars niet fijn. In de plaats kwam er een gloednieuwe manège en een groot golfterrein.

Team Cultuur en evenementen