De Vismooil’n
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Vismooil’n

Thema: “Zeirkrock” - Resultaat: 9de plaats op 49 kleine groepen

De steiren vallen oit de locht, we moeten er nie om liegen, ‘t es oordeg mor de lesten toid vallen ze gelèk de vliegen. Ze drinken eer de kop in of ze werren aad of ziek, mor wa ze achterloten es fantastische meziek. Dor boeven in den hemel es ‘t na elken dag conceir,
tèn krooipen ze be'ien en spelen ze nog een eir. Arriba, arriba, de liekes da ze spelen,
loeipen weir joren noor eer doeid nog deftig mee te kwelen. Eer woerden en akkoerden vergeten weir dus noeit, oeikal zèn ze begrauven, gecremeerd of oitgestroeid. Wildje ze nog isj ‘life’ zing, da moe na toch wel likken, ge kendj ier op ons keirkof nog e festival meepikken.
De Vismooil'n organiseren speciool vèr eir vandejoor, Zeirkrock en doormee zieje ze weer isj be mekoor. Belfortrock of Mèrtrock woren toch nie echt de moeite, nor Zeirkrock moeje kommen want door spelen alien de groeite. Wildje dat den act begintj, plasjt tèn mor in eir annen, mor om ze goed te zieng zejje een keirs moeten doen brannen. Het es door zonder veerverkoeip en oeik zonder entréé, ge bringt gewoein ne raakrans of e schoein blomstikske mee. Terwoil den hoeiftact, door op ‘t scene, nog ienen stoot te snaren, hoeirde 't hemels geloid van ons akoestische gitaren. Dus eje zondagauved toid, komt tèn gerest isj af,
vanast wa donker werd kendje stoon dansen op ons graf. En vraugen ze a binnekert, woor ejje goi oitgangen? Tèn antwoerde, op Zeirkrock, bè De Vismooil'n en 't was vangen ...

Op Allerheiligen – dat was verschieten – kon je op het kerkhof van muziek genieten. Toch wat flauwtjes; hadden wij mogen kiezen, kozen wij artiesten die te snel hun kaars uitbliezen. Wil je ze nog eens in levende lijve zien? Dat moet nu lukken! Op ons kerkhof kan je een festival meeplukken. En vragen ze jou: Waar heb jij toch uitgehangen? Dan zeg je: “Op Zeirkrock en in’t Oilsjters was tees voeisken wel vangen!”.

  

 

Thema: Oilsjt in de knoeip, t'es van men knoppen

Ons verkiër in Oilsjt stoot miër stille as da’t veroit goot. Oeveraal fille en weirken, ne mensj wert er zot af. Na da ’t licht begintj te schoinen op ’t ènje van de tunnelweirken, emmen ze beslist om ons een nief circulausjeplan op te solferen. Ons Oilsjt zitj vèr de moment al in de knoeip. Zal’t nog wa noiger van men knoppen zèn of es ons Oilsjt nor de knoppen en liggen aal d’Oilsjteneers in ne knoeip?

Ons verkeer in Aalst staat meer stil dan dat het vooruit gaat. Overal file door werken, daar zou een mens zot van worden. Nu het einde in zicht is van de tunnelwerken hebben ze beslist om ons een nieuw circulatieplan voor te stellen. Ons Aalst ligt voor het moment al in de knoop. Zal het nog erger worden? Leggen ze alle Aalstenaars in een knoop?

 

Thema: “Sabbatjoor 2019”

Sjalomekes, sjoekes en schattekes! Eje e gatjen in a hand in den B, tèn est groepskasken leig in de C. Vèr e cengsken te sporen vèr noste joor, pakken weir e sabbatjoor. Kom toidens de stoet allemool isj koiken nor ons kloizekes, ten zieje meschieng ons moizekes die sporen vèr noste joor. Love You, byekes en veiral ni vergeiten: SJALOMEKES!

Sjalomekes, sjoekes en schattekes! Heb je een gat in je hand in cat. B, dan is de groepskas leeg in cat. C. Om een centje te sparen voor volgend jaar, nemen wij een sabbatjaar. Kijk tijdens de stoet allemaal eens naar onze kluisjes dan zie je misschien onze muisjes die sparen voor volgend jaar. Love You, tot ziens en vergeet vooral niet: SJALOMEKES.

Thema: Oilsjt Voegelvroi in '20

Hoeige boeimen vangen veil windj: Oilsjt voegelvroi. Oilsjt es uniek in de weireld op ‘t gebied va satire en vroi miëningsoiting. Goon der in de toekomst bepeirkingen of censuur op kommen of bloift ons iëneg Oilsjt een stad die voegelvroi gevochten es?

Hoge bomen vangen veel wind: Aalst vogelvrij. Aalst is uniek in de wereld op gebied van spot en vrije meningsuiting. Worden er in de toekomst beperkingen of censuur opgelegd of blijft Aalst een stad die vogelvrij gevochten is?

Thema: Oilsjtersen Pride

In toiden van rore tiejkens op de weiceideir, oitj iederiejn zenne veirkeir. Serrewoerdeg woekeren der diskiesjes oever flosj of mois, voeltj elkiejn em gepakt in zè krois. Wiltj miejneg individu veiren zen oigen deir e zjiebrapad in reigenboegkoleir. In toiden van El-Zji-Bie-Tie-Kju-Aaj-Ee +, pakken weir giejl Oilsjt op snei. Gender allier, gender adoor, mor den belangreksten zen ze vergeiten, niwoor. De Oilsjterse Voil Jeanet. Wert deir ons in een oigentoids blommeken gezetj. Lotj eir isj goe goon, want weir goon droi daugen op de boon. Genitj van den Oilsjtersen Pride.

In tijden van rare tekens op de WC-deur, uit iedereen zijn voorkeur. Tegenwoordig woekeren er discussies over flos of muis, voelt iedereen zich gepakt in het kruis. Wilt ieder individu voor zijn eigen deur een zebrapad in regenboogkleur. In tijden van LGBTQIA+, pakken wij heel Aalst op sleeptouw. Gender van hier, gender van daar, maar de belangrijkste zijn we vergeten, niet waar? De Aalsterse Voil Janet. Deze wordt door ons in een eigentijds bloemetje gezet. Laat jullie eens goed gaan want wij gaan drie dagen op de baan. Geniet van de Aalsterse Pride.

Team Cultuur en evenementen