Geloeif Mè Goed
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Geloeif Mè Goed

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 11

Thema: "Gedoon mè onzen nest te droin!" - Resultaat: 12de op 49 kleine groepen

Onzen Dozje is giejnen oil .... en mokt er woinig woerden oon voil ... Bakten de scheipen' het vroeger al te broin... Ten ist naa gedoon mè eren nest te droin!

Wie vorig jaar op ’t stadhuis moest zijn, had echt een stratenplan nodig: elke dienst zat ergens anders, elke schepen op zijn eiland. Den berremiejster had geen controle meer over wat zijn schepenen allemaal aan het uitspoken waren. Onzen Dozje is giejnen oil …. en mokt er woinig woerden oon voil … Bakten de scheipen’ het vroeger al te broin… Ten ist naa gedoon mè eren nest te droin!

  

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 11

Thema: "Operausje koekoek”: ge ziet ons wel… ge ziet ons ni!

De verkiezingen stoon vèr de deir, dus oeig toit vèr ‘operausje koekoek’: et charmeoffensief woormee da de poletiekers de erten van de Oilsjteneers willen veroeveren. Zes joor woren ze op eer gemak en stauken z’eer weg. Mor naa ziede ze oeveraal in et strootbeldj verschoinen. GMG sprekt van wore koekoekspolletiek: iëst ziede ze nie… mor na ziede ze wel.

De verkiezingen zijn in aantocht, dus tijd voor “operatie koekoek”: het charmeoffensief dat onze politiekers willen inzetten om de Aalsterse harten (lees: stemmen) te veroveren. Na zes jaar rust en zich vooral op de achtergrond te hebben gehouden, willen ze nu ‘in the picture’ staan. GMG spreekt van ware koekoekspolitiek, want net zoals bij een koekoeksklok… je ziet ze wel, je ziet ze niet.

Kleine groep

Deel A

Volgnummer: 11

Thema: “Wie in de stoet wiltj knallen, moet puzzelen in d’hallen”.

Ieder joor vedrom emmen alle groepen de miëst geweljege ideejen, mor bè d’oitweirkink zie men al rap da de verziene poepen en wauges nie of moeilèk te mauken zèn op de beschikbore plosj in d’hallen. Mè ander woerden: “Wie in de stoet wiltj knallen, moe puzzelen in d’hallen”.

Elk jaar weer hebben alle groepen de meest fantastische ideeën. Bij de uitwerking ervan blijkt echter al snel dat ingeplande figuren en wagens niet of moeilijk te maken zijn op de voorziene plaatsen in de werkhallen. Met andere woorden: “Wie in de stoet wil knallen, moet puzzelen in de hallen”.

Team Cultuur en evenementen