Geloeif Mè Goed
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Geloeif Mè Goed

Thema: "Gedoon mè onzen nest te droin!" - Resultaat: 12de op 49 kleine groepen

Onzen Dozje is giejnen oil .... en mokt er woinig woerden oon voil ... Bakten de scheipen' het vroeger al te broin... Ten ist naa gedoon mè eren nest te droin!

Wie vorig jaar op ’t stadhuis moest zijn, had echt een stratenplan nodig: elke dienst zat ergens anders, elke schepen op zijn eiland. Den berremiejster had geen controle meer over wat zijn schepenen allemaal aan het uitspoken waren. Onzen Dozje is giejnen oil …. en mokt er woinig woerden oon voil … Bakten de scheipen’ het vroeger al te broin… Ten ist naa gedoon mè eren nest te droin!

  

Thema: "Operausje koekoek”: ge ziet ons wel… ge ziet ons ni!

De verkiezingen stoon vèr de deir, dus oeig toit vèr ‘operausje koekoek’: et charmeoffensief woormee da de poletiekers de erten van de Oilsjteneers willen veroeveren. Zes joor woren ze op eer gemak en stauken z’eer weg. Mor naa ziede ze oeveraal in et strootbeldj verschoinen. GMG sprekt van wore koekoekspolletiek: iëst ziede ze nie… mor na ziede ze wel.

De verkiezingen zijn in aantocht, dus tijd voor “operatie koekoek”: het charmeoffensief dat onze politiekers willen inzetten om de Aalsterse harten (lees: stemmen) te veroveren. Na zes jaar rust en zich vooral op de achtergrond te hebben gehouden, willen ze nu ‘in the picture’ staan. GMG spreekt van ware koekoekspolitiek, want net zoals bij een koekoeksklok… je ziet ze wel, je ziet ze niet.

Thema: “Wie in de stoet wiltj knallen, moet puzzelen in d’hallen”.

Ieder joor vedrom emmen alle groepen de miëst geweljege ideejen, mor bè d’oitweirkink zie men al rap da de verziene poepen en wauges nie of moeilèk te mauken zèn op de beschikbore plosj in d’hallen. Mè ander woerden: “Wie in de stoet wiltj knallen, moe puzzelen in d’hallen”.

Elk jaar weer hebben alle groepen de meest fantastische ideeën. Bij de uitwerking ervan blijkt echter al snel dat ingeplande figuren en wagens niet of moeilijk te maken zijn op de voorziene plaatsen in de werkhallen. Met andere woorden: “Wie in de stoet wil knallen, moet puzzelen in de hallen”.

Thema: Sterrem op zjië, da's straf mor GMG koist eeren boeit nie af.

In ons koizerlèke stee zèn der ieder joor groepen die stoppen omwille van nen oeip mizeire en ambras of nen financiële pit. Oeik al zidje mè annen boeit in woelige woteren of in’t oeig van de sterrem, ‘t ès oon de bemanning om e schip in noeid nor voilige woteren te stieren. Oilsjt in zicht, e paradois van vertier en vastelauvedplezier. Alle hens oon dek? Zemmen geriëd?

In onze keizerlijke stad zijn er elk jaar groepen die stoppen omwille van miserie, ruzie of een financiële put. Ook al bevindt de boot zich in woelige wateren of in het oog van de storm, de bemanning moet ervoor zorgen dat het schip in nood naar veilige wateren vaart. Aalst in zicht, een paradijs vol vertier en carnavalplezier. Alle hens aan dek? Zijn we er klaar voor?

Thema: 't Was ni van de poes!

De leste twieje joor was’t ni van de poes, giejne carnaval in ons stei. Door lachten weir ni mei. Grat deirgedroid oit ons gewoeine doeng, meigen men van ‘t joor vedrom de stoet meidoeng. Mé den toid in zen hand, goot den Dozje deir ’t Ajoinenland. Van ‘t joor vedrom carnaval, mor da weiten weir al.

De laatste twee jaar was het niet van de poes, er was geen carnaval in onze stad. Daar lachten wij niet mee. Volledig doorgedraaid, uit onze normale doen, mogen we dit jaar opnieuw de stoet meedoen. Met de tijd in zijn hand, gaat Christoph D’Haese door Aalst. Dit jaar opnieuw carnaval, maar dat weten wij al.

Thema: Frinketten mé Bockie

De gezelligsten bok oit ons stee, lotj ons culinair genieten op tv. Aal doine fret et ei giejn naum, komde geir isj proeven on ons kraum?

De gezelligste bok uit onze stad, laat ons culinair genieten op tv. Al dat eten, ongelooflijk! Komen jullie eens proeven aan ons kraam?

Team Cultuur en evenementen