Dest – Goe Schief
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Dest – Goe Schief

Thema: “Elke grap en grol ontstoot in’t draukenhol” - Resultaat: 6de plaats op 49 kleine groepen

De aloude kaiserlycke soevereine caemere der draeckenieren. Van doi sjarels kennen weir nog iet lieren. Ze steiken den drauk mè allemaan en iederien, altoid ludiek en noeit ni gemien. De aadste verienegink van onze koizerlèke stad, eget de lesten toid ni simpel g’had. Ne moeilèken en emosjonelen toid, mor ere spirit en foine spot gerauken zeer ni kwoit. Dwaar zal blijven wauken oever zèn moten en eer drauken.

De aloude kaiserlycke soevereine caemere der draeckenieren. Van die mannen kunnen wij nog iets leren. Ze steken de draak met alleman en iedereen, altijd ludiek en nooit gemeen. De oudste vereniging van onze keizerlijke stad, heeft het de laatste tijd niet simpel gehad. Een moeilijke en emotionele tijd, maar de spirit en fijne spot geraken zij niet kwijt. Dwaar zal blijven waken over zijn vrienden en hun draken.

  

Thema: In Oilsjt es de wereld klein!

Neivest moi woentj er ne Cyprioet,
onzen Turksen bakker zèn broeid es goed.
Den biënaaver da’s ne Marokkoon,
doin’n Arabier op men weirk kaan’ek ni verstoon.
Den Afghaan oit de nachtwinkel eit een zotte smoel
en zelfs onze Prinsj da was ne Poel..
Oilsjt mixt! Multikulturalitoit: iet da veil besproeken werd.
De weireld es kloin op de Veirkemert!

Naast mij woont een Afrikaan met een zotte snoet,
onze Turkse bakker zijn brood smaakt goed.
Mijn slager is een Marokkaan,
mijn Arabische collega kan ik niet goed verstaan.
De Afghaan uit de nachtwinkel zijn grappen zijn aanbevolen.
Onze gewezen prins carnaval komt uit Polen.
Aalst mixt: multiculturaliteit, dat is een feit! Ben jij een culturenproever?
De wereld is klein op de rechteroever!

 

Thema: “Lalalalalalala laaaaaaaaaaaa”

De tekstschroivers zèn stillekes oon oitgeschreiven.
D’er ès just nog “lalala” oevergebleiven.
Aal die schoein teksten kwomen oit eere kop.
Mor na ès eere porteplum leeg en de ideikes zèn op.
Kendje dees liekes? Zingt tèn mor agaa mè ons nekiër mei van “lalala lalaa laaaa”.

De tekstschrijvers van de carnavalsliedjes zijn stilletjes aan uitgeschreven. Ze hebben geen inspiratie meer, er is enkel nog ‘lalalala’ overgebleven. De mooiste teksten kwamen uit hun hoofd. Maar nu is de pen is leeg en de ideeën zijn op. Kennen jullie deze liedjes? Zing met ons mee van “lalalala”.

Thema: Oilsjt, ‘t doet een belleke rinkelen!

Regionool, nationool, internationool… geloik mè wat Oilsjt nor boiten komt – Carnaval, Cirk of ’t Criterium – alles oit Oilsjt doet een belleke rinkelen!

Regionaal, nationaal, internationaal… Om het even waarmee Aalst naar buiten komt – Carnaval, Cirk of het Criterium – alles uit Aalst doet een belletje rinkelen!

Thema: ’t Es ni atoit roeizegeer en mooneschoin!

D’er valt reigelmotig isj e woerd of we zèn mè de veerzitter nie akkoerd. Onzen trekker oi platten band en onzen hangaar es isj afgebrand. Onzen AKV was just geboeren en we zèn direct ne goeie moot verloeren… Onze pompier kost ons alle joren een smak geldj en ons licht was veil te loot besteldj. Op 10 joor eit ne groep dikkes isj misère, da kejje ni vermoin. Mor as’men boiten roin… est aal ROEIZEGEER EN MOONESCHOIN!

Er is regelmatig wel eens een woordenwisseling of we zijn het niet eens met onze voorzitter. Onze praalwagen had platte band en onze werkhal is eens afgebrand. Onze AKV was pas geboren en we zijn meteen een goede vriend verloren… Onze ‘pompier’ kost elk jaar een smak geld en onze verlichting was veel te laat besteld. Op 10 jaar tijd loopt het bij een groep niet allemaal van een leien dakje, dat valt niet te vermijden. Maar als we uiteindelijk buiten komen… Is het allemaal ROZENGEUR EN MANESCHIJN!

Thema: Koesjkesmietingk 2.0

Op zondag 11 febrewore zal der in Oilsjt een ni te eivenoren moto- en koesjkestreffen deergoon… Een saumenweirking van de motards en VJEGT (Voil Janet es Giejn Travestie). Brotherz, tes de moment ver aal nor Oilsjt af te zakken. Motards, geronk, doemp en velle frakken… De Koesjkesmietingk 2024… Bie deir!

Op zondag 11 februari zal in Aalst een niet te evenaren motor- en kinderwagentreffen plaatsvinden. Een samenwerking tussen een ‘motorbende’ en VJEGT (Voil Janet is geen Travestie). Broeders, het is hét moment om allen naar Aalst af te zakken. Motards, geronk, rook en bontjassen… Het Kinderwagentreffen 2024… Wees erbij!

Team Cultuur en evenementen