Kompasje
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Kompasje

Thema: “Go veruit gelijk een slak, dan rij je niet in de prak” - Resultaat: 46ste op 49 kleine groepen

Gezeten op een slak, zo gaat het niet te rap, rijden (kruipen) we door de straten van Aalst. 30 per uur is voor ons nog te snel, maar met wat moeite redden we het wel.

Thema: Een zwarte man aan het werk in Aalst? Utopie?

Ne zwette maan ont weirk in Oilsjt? Ongeloeifelèk? Kom nor Oilsjt en kekt.
Vèr door alles van te weiten, moeje mor kommen zieng. Allè, toch al iet: Utopia, boeken en Dirk Martens, mè zèn noogeslacht.

Een zwarte man aan het werk in Aalst? Utopie? Kom naar Aalst en zie.
Jullie zullen verbaasd zijn als je ze bezig ziet. Om alles te weten, moet je maar eens komen zien.
Toch al een tip: Utopia, boeken en Dirk Martens, met zijn nageslacht.

 

Thema: “Dozje ès zot van 't licht, alliën al vèr ’t zicht”

As berremiëster beschikt Dozje oever de controlkaumer van ’t stad. Weir, AKV Kompasje, zèn de weirkmaan’n van den Dozje. Het oitvoerende comité, zeg mor. Oi vraugt, weir doeng de lichten brann’n, mor weir zèn batoid ewa, ‘watt’ versooist …

Als burgemeester beschikt Dozje over de controlekamer van ’t stad. Wij, AKV Kompasje, zijn de werkmannen van Dozje. Het uitvoerende comité, zeg maar. Hij vraagt, wij laten de lichtjes branden, maar wij zijn soms ‘watt’ verstrooid …

Thema: Dozje volgen tot onder de sozje

Kompasje volgt den berremiëster oeveraal. Weir volgen Dozje op de voet.

Kompasje volgt de burgemeester overal. Wij volgen Dozje op de voet.

Thema: Muizen en ratten zijn koningen in d'hallen

Deir het lang toe bloiven van d’hall’n, emmen de moiz’n en ratt’n door vroi spel gekreigen, woordeir dat de moiz’n en ratt’n eir naa as de keinink te roik voel’n in eer hall’n.

Tijdens corona waren de hallen langdurig dicht. Hierdoor kregen de ratten en muizen vrij spel, waardoor ze zich koning te rijk voelen en voelden in hun hallen.

Thema: Oilsjt toeivert

Iederiejn da mè carnaval iet te mauken eit of beizeg es mè carnaval, toeivert ieder joor weir vér azzeken resultoot te kroigen in de stoet. Oigelèk zemmen allemool een bètjen toeiveneirs… ieder op zèn oigen manier.

Iedereen die met carnaval iets te maken heeft, of bezig is met carnaval, tovert elk jaar opnieuw om zo een resultaat te krijgen in de stoet. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje tovenaars… elk op zijn manier.

Team Cultuur en evenementen