Afgebesteld
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Afgebesteld

Thema: “Es de prinsjenkiezink de kezze op de toort of aal deergestoeken koort?” - resultaat: 42ste op 49 kleine groepen

Al jaren en dag wordt er beweerd door de carnavalisten dat er gesjoemeld wordt tijdens de verkiezing van Prins Carnaval Aalst. Zijn het gsm-blockers? Is het de stad die zijn lieveling prins maakt? Sabotage van decor of geluid?

 

 

Thema: De jacht es oepen en weir emmen ons een Ilseken geschoeten

As vroigezellige jaugers zèn weir op zoek nor e ferm iët konoin en wie es ter na ni beiter geschikt as ons Ilse Oittersprot! De jacht es oepen: weir emmen ons een Ilse geschoeten.

Als vrijgezelle jagers zijn wij op jacht naar een bevallige dame om veel plezier mee te maken.  De meest begeerde vrijgezel in Aalst is Ilse Uyttersprot. De jacht is weer open: we hebben ons een Ilse geschoten.

Thema: “E nieve blommen(f)(t)ei(f)”

Den berremiëster: ne maan
De veirzitter van ’t commetei: ne maan
De Prinsj: ne maan
De vraan vallen weir oit den boeit. Terwoil da Oilsjt veil steirke vraan teltj. Werret is giënen toid da men de vergaune glore van de blommenfei weirolen achter 40 joor?
Natierlék in een ander kliejken en onder nen anderen naum. Afgebesteld steltj eir mè de noeidige Oiljsterse spot de Blommenteif anno 2019 veir!

De burgemeester: een man. De voorzitter van het feestcomité: een man. De Prins: een man. De vrouwen vallen weer uit de boot. Terwijl Aalst veel sterke vrouwen telt. Wordt het geen tijd om de vergane glorie van de bloemenfee terug te halen na 40 jaar? Weliswaar in een ander kleedje en onder een nieuwe naam. Afgebesteld stelt jullie met de nodige Aalsterse spot de Bloementeef anno 2019 voor!

Thema: Akv Te koeip!

Veil groepen emmen ’t altoid mor moeilèker vèr rond te kommen. Getj tèn oeik groepen da mè ’t geldj kennen smoiten, z’ emmen de cengen woor da ander groepen joren mè toekommen. Teis joor gon weir iëne zoeken dat ons wiltj oeverpakken, wie wetj da we tèn oeik isj mè ’t geldj kennen smoiten!

Veel groepen hebben het steeds moeilijker om de financiën rond te krijgen. Andere groepen kunnen dan weer met geld gooien, ze spenderen budgetten waar de andere groepen jaren mee kunnen rondkomen. Dit jaar gaan we op zoek naar een overnemer voor onze groep; wie weet kunnen we dan ook eens met geld gooien.

Thema: Commedia dell' arte

Zen z’ier in Oilsjt na seriees beizig of bringen z’ier e goeiekoeip toniëlstiksken op vol zjieverderoi? Weir peizen ne commedia dell’ arte, een ave manier van dans, toniejl en meziek. Gelek as ons politiekers van ’t iejn nor ’t andere postjen dansen en binsjt nen oeip zjiever mè den Oilsjteneer oitholen. Weir vraugen ons af of da we der mè moeten lachen of schriën!

Zijn ze hier in Aalst nu serieus bezig of voeren ze hier een amateuristisch toneelstuk op vol humor? Volgens ons een commedia dell’ arte, een eeuwenoude vorm van dans, toneel en muziek. Net zoals onze politiekers van het ene naar het andere postje dansen en ondertussen heel wat fratsen uithalen met de Aalstenaar. We vragen ons af of we er om moeten lachen of huilen!

Thema: De ploimen van Prit en Prot!

Jooren lank emmen Prit en Prot tesaumen de schoeinsjte kliejrozje gemokt vér alle soerten ommeganken en shows, da verdintj een ferme ploim! Mor oon opaaven peizen zeer nog ni, eer creativitoit goot voesj in Frankroik woor da ze de ploimen op iederiejn zén kest zellen steiken. Mor woor holen zeer doi ploimen allemool?

Jarenlang hebben de mannen van Atelier Sandy samen de mooiste kostuums gemaakt voor allerlei stoeten, parades en shows, dat verdient een dikke pluim! Maar aan stoppen denken ze niet, hun creatief talent zetten ze verder in Frankrijk waar ze de pluimen op ieders hoed zullen steken. Maar waar halen ze die pluimen toch allemaal vandaan?

 

Team Cultuur en evenementen