Afgebesteld
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Afgebesteld

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 53

Thema: “Es de prinsjenkiezink de kezze op de toort of aal deergestoeken koort?” - resultaat: 42ste op 49 kleine groepen

Al jaren en dag wordt er beweerd door de carnavalisten dat er gesjoemeld wordt tijdens de verkiezing van Prins Carnaval Aalst. Zijn het gsm-blockers? Is het de stad die zijn lieveling prins maakt? Sabotage van decor of geluid?

 

 

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 53

Thema: De jacht es oepen en weir emmen ons een Ilseken geschoeten

As vroigezellige jaugers zèn weir op zoek nor e ferm iët konoin en wie es ter na ni beiter geschikt as ons Ilse Oittersprot! De jacht es oepen: weir emmen ons een Ilse geschoeten.

Als vrijgezelle jagers zijn wij op jacht naar een bevallige dame om veel plezier mee te maken.  De meest begeerde vrijgezel in Aalst is Ilse Uyttersprot. De jacht is weer open: we hebben ons een Ilse geschoten.

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 53

Thema: “E nieve blommen(f)(t)ei(f)”

Den berremiëster: ne maan
De veirzitter van ’t commetei: ne maan
De Prinsj: ne maan
De vraan vallen weir oit den boeit. Terwoil da Oilsjt veil steirke vraan teltj. Werret is giënen toid da men de vergaune glore van de blommenfei weirolen achter 40 joor?
Natierlék in een ander kliejken en onder nen anderen naum. Afgebesteld steltj eir mè de noeidige Oiljsterse spot de Blommenteif anno 2019 veir!

De burgemeester: een man. De voorzitter van het feestcomité: een man. De Prins: een man. De vrouwen vallen weer uit de boot. Terwijl Aalst veel sterke vrouwen telt. Wordt het geen tijd om de vergane glorie van de bloemenfee terug te halen na 40 jaar? Weliswaar in een ander kleedje en onder een nieuwe naam. Afgebesteld stelt jullie met de nodige Aalsterse spot de Bloementeef anno 2019 voor!

Team Cultuur en evenementen