Krejeis
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Krejeis

Thema: “Oilsjt... nen blommekei!” - Resultaat: winnaar categorie middelgrote groepen 2017 (1ste op 20 groepen)

Krejeis zet op zondag 26 februari alle Aalstenaars in de bloemetjes, want carnaval zit diep in ieders hart. De creativiteit en de samenhorigheid die leeft onder de carnavalisten is ronduit uniek. Zelfs de grote brand van vorig jaar krijgt ons niet klein. Daarom brengen we een ode aan alle Aalstenaars en in het bijzonder Guy en Paroi (toezichters werkhallen) en de hulpdiensten.


Winnaar categorie Middelgrote groepen 2017.

 

Thema: En brengt eir zaksken mee!

Awel… bringt op zondag 11 febrewoore 2018 eir zaksken mee!

Awel… breng op zondag 11 februari 2018 jullie zakje mee!

  

 

Thema: “Afscheidstournee van het Feestcomité”

De geruchten rond de ontbinding van het Feestcomité doen heel wat stof opwaaien bij de Aalstenaars. De vraag is: stoppen ze er abrupt mee, of geven ze nog een afscheidstournee?

Thema: Onzjiër zèn keirken werren verkocht, aal d' engelen vallen oit de locht

Deer den twoifel oever ’t katholiek geloeif loeipen de keirken de leste jooren leig. Doordeir zèn der miër en miër keirken in Oilsjt en omstreiken ’t selste lot beschoeren. Achter d’ontwoidingk èster ver de keirkfabriek nog iën ding te doeng: aal de schoein dinges boiten haulen en tèn den boel te koeip zetten. Mor wa vindj Onzjiër dor af ? En vallen zèn engelen tèn oit de locht???

Door de twijfel over het katholieke geloof liepen de kerken de afgelopen decennia volledig leeg. Daardoor zijn er meer en meer kerken in en rond Aalst hetzelfde lot beschoren! Na de officiële ontwijding zit er bij de Kerkfabriek nog maar één ding op: alle waardevolle schatten weghalen en dan alles te koop zetten. Maar wat vindt Onze Heer van deze vlucht? En vallen zijn engelen dan ook uit de lucht?

Thema: Mè onzen boeit va middel nor groeit!

AHOI… Krejeize Vikingen! Noor 34 joor de kloine en middelgroeite woteren t’emmen bevoren, gommen oeverstag! Mè de windj in de zoilen en de peddels diep in’t zog roeiemen al zingend en vierend nor de groeiten oceoon. Nieve avontieren tegemoet. Zejje Krejeis?

AHOI… Vikingen! Na 34 jaar de kleine en de midden wateren te hebben bevaren, gaan we overstag! Met de wind in de zeilen en de peddels diep in het zog roeien we al zingend en vierend naar de grote oceaan. Nieuwe avonturen tegemoet. Zejje Krejeis?

Thema: Draeckenier, drauken door!

Draeckenier, drauken door! Alom gekendj en toch totool onbekendj! Eit al op miejneg geel boekske gestoon en toch eje hem nog noeit gezing. Al joor en dag zit’n opgesloeten, weggestoeken in de krochten van ‘t Oilsjters belfort en toch est ’n de vroi bron van inspirausje en bezieler van iederen iejn april grap. Teis es ‘t joor van den drauk… den beste moment vér der mee boiten te kommen. Aal tegoor: Draeckenier, drauken door!

Draeckenier, draken daar! Alom gekend maar toch geheel onbekend!Is al op heel wat gele boekjes afgebeeld en toch nog nooit gezien. Al jaar en dag opgesloten, vertstopt in de diepste kerkers van het Aalsterse belfort, maar toch de vrije bron van inspiratie en de bezieler van elke aprilgrap. Dit is het jaar van de draak… geen beter moment dus om ermee buiten te komen. Allen samen Draeckenier, draken daar!

Team Cultuur en evenementen