Lossendeirdeveirdeirdeir
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Lossendeirdeveirdeirdeir

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 17

Thema: “Giëne stress mè een Oilsjterse Airhostess” - Resultaat: 7de plaats op 20 middelgrote groepen

Dit jaar werden 2 zaken bewezen: de kwetsbaarheid van grote luchthavens en het nut van kleine, lokale “vliegpleinen”. Tijd dus om DE KLOIZEN te heropenen, 30 jaar na de brand. We gaan weer van de grond met OILSJT AIRLINES. Onze kranige dames trekken hun pakjes aan, en ook al zit het nu wat krap, hun charmes zijn ze niet verloren! Stap gerust op want … GIËNE STRESS MÈ EEN OILSJTERSE AIRHOSTESS!

 

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 17

Thema: De regen bezwoeren? Ne goeie carnaval geboeren!”

Om eere jubilei droeig te kennen vieren goon de LDVD-ers in eeren 30ste stoet de reigen bezweiren mè ne vrië ritmischen, rituweilen dans en onder loid tromgeroffel. Oongezing da ze doorboi de stein kroigen van ongeveir alle Oilsjterse stambèljen lotj ’t resultoot ni op èm wachten: ze starten nog onder nen droigenden, donkeren heimel, mor rap zergt een strolende zonne vèr nen onvergeitelèke carnaval.

Om hun jubileum droog te kunnen vieren, gaan de LDVD-ers de regen bezweren met een zeer ritmische, rituele dans en onder luid tromgeroffel. Aangezien ze daarbij de steun krijgen van ongeveer alle Aalsterse standbeelden laat het resultaat niet op zich wachten: ze starten nog onder een dreigende, donkere hemel, maar al snel zorgt een stralende zon voor een onvergetelijke carnaval.

Middelgrote groep

Deel A

Volgnummer: 17

Thema: “Veirkes oon de macht, rebbekes mè gedacht!”

Op de tonen van Mozart en met een kroon op hun kop komen de varkens in opstand. Ze hebben zich lang genoeg laten doen en trekken ten strijde met mes en vork in de poot. Welkom in het nieuwste restaurant van Aalst waar varkens de plak zwaaien! Smakelijk!

Team Cultuur en evenementen