Lossendeirdeveirdeirdeir
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Lossendeirdeveirdeirdeir

Thema: “Giëne stress mè een Oilsjterse Airhostess” - Resultaat: 7de plaats op 20 middelgrote groepen

Dit jaar werden 2 zaken bewezen: de kwetsbaarheid van grote luchthavens en het nut van kleine, lokale “vliegpleinen”. Tijd dus om DE KLOIZEN te heropenen, 30 jaar na de brand. We gaan weer van de grond met OILSJT AIRLINES. Onze kranige dames trekken hun pakjes aan, en ook al zit het nu wat krap, hun charmes zijn ze niet verloren! Stap gerust op want … GIËNE STRESS MÈ EEN OILSJTERSE AIRHOSTESS!

 

Thema: De regen bezwoeren? Ne goeie carnaval geboeren!”

Om eere jubilei droeig te kennen vieren goon de LDVD-ers in eeren 30ste stoet de reigen bezweiren mè ne vrië ritmischen, rituweilen dans en onder loid tromgeroffel. Oongezing da ze doorboi de stein kroigen van ongeveir alle Oilsjterse stambèljen lotj ’t resultoot ni op èm wachten: ze starten nog onder nen droigenden, donkeren heimel, mor rap zergt een strolende zonne vèr nen onvergeitelèke carnaval.

Om hun jubileum droog te kunnen vieren, gaan de LDVD-ers de regen bezweren met een zeer ritmische, rituele dans en onder luid tromgeroffel. Aangezien ze daarbij de steun krijgen van ongeveer alle Aalsterse standbeelden laat het resultaat niet op zich wachten: ze starten nog onder een dreigende, donkere hemel, maar al snel zorgt een stralende zon voor een onvergetelijke carnaval.

Thema: “Veirkes oon de macht, rebbekes mè gedacht!”

Op de tonen van Mozart en met een kroon op hun kop komen de varkens in opstand. Ze hebben zich lang genoeg laten doen en trekken ten strijde met mes en vork in de poot. Welkom in het nieuwste restaurant van Aalst waar varkens de plak zwaaien! Smakelijk!

Thema: Het Oilsjters Tribunool

De rechters van den humor loeipen deer de stroot.
Ge meigt me alles lachen, datest woor dat ‘t op stoot.
En vindjet nie goed, mè aa zaate toet,
volgens onzen boek mag alle HUMOR IN DE STOET!

De leden van LDVD lopen als rechters van de humor door de straat. Jood, priester, moslim… met Carnaval in Aalst wordt er met alles en iedereen gelachen. Het staat zelfs zo geschreven in het Aalsters wetboek van de humor…

Thema: Spectaculum Alostum Ad Fundum

BOOM BOOM BOOM in Oilsjt.

BOOM BOOM BOOM in Aalst.

Thema: Gesloeten dürümstandigheden

De pitazauken verdroiven de Belgische frituren. En z’emmen da slim bezieng want in een pitazauk kroigde frit, mor in een frituur kejje giejne pita verkroigen. Kennen de frietzauken oeverendj bloiven in ons Oilsjterse stee?

De pitazaken verdrijven de Belgische frituren. En ze doen dat op een sluwe manier, want in een pitazaak kan je frieten krijgen, maar in een frituur geen pita. Kunnen de frituren in Aalst overeind blijven?

Team Cultuur en evenementen