De Toerenbiejoekes
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Toerenbiejoekes

Thema: “Weir emmen pech, mor dankzoi 't bliskomitoit es't ni aal weg!” - Resultaat: 13de op 20 middelgrote groepen

27 april 2016… Ode aan onze pompiers.

 

Thema: Oilsjt, droi daugen (disco)bal

De Toerenbiejoekes pakken eir mee nor den toid va vroeger. Ge kentj z’allemool nog wel, de discotheiken oit vervloegen toid. Wie heit er noeit op iën van die dansvloeren gestoon? De Biejoekes doeng mè carnaval eer’n disco oepen en aven door droi daugen baal! Weir goon nog isj dansen in de Fats, de Madelong, d’Hopzool en de King’s… Allei toe, goo mè ons mei, bloift zeiker ni stoon, mor lotj eir allemool, binsjt ons droi daugen (disco)baal, nog isj goe goon.

De Toerenbiejoekes nemen jullie mee naar de tijd van toen. Jullie kennen ze zeker nog allemaal de discotheken uit vervlogen tijden. Wie heeft er nooit op die dansvloeren gestaan? De Biejoekes doen tijdens carnaval hun disco open en geven daar drie dagen bal! Wij gaan nog eens dansen in de Fats, de Madelon de Hopzaal en de King’s… Komaan, ga met ons mee, blijf zeker niet staan, maar laat jullie allemaal, tijdens onze drie dagen (disco)bal, nog eens goed gaan.

 

Thema: “Niksken van ottomatiksken in ons mekaniksken”

Alle waugens groeit of kloin, ’t moet aal in beweigink zoin. Oeik bè ons ès ‘t pracht en praul, da moe ni veil geldj kosten allemool. Nieje, weir stoon ni in pan, mor toeinen da ’t oeik anders kan. Giën pistongs, mor simpel en plezant, da kaan oeik mè de Biejoekeshand.

Alle wagens groot en klein, alles moet in beweging zijn. Ook bij ons vind je pracht en praal, maar veel geld moet dat niet kosten allemaal. Neen, wij staan niet in panne, maar tonen dat het ook anders kan. Geen pistons, maar simpel en plezant, dat kan ook met de Biejoekeshand.

Thema: Cafeiken in … cafeiken oit!

In Oilsjt woor’n aal de goei cafeis mè Carnaval gesloeten. Geloik woor dagge kwam, elke deer was toe! De bozen ginken op congé, da koisen viel ni mei. Mor na es da gedoon, alles komt weer goe! Ons Stad eet echt e feirm plan da ni kaan mislikken. As g’oepen zetj, kroigd een affich’ken op a roit: “Ierbinnen es dad ambians, komt a’mool af, tees es eir kans!” Wer goon cafeiken in en weer cafeiken oit!

In Aalst waren alle cafés tijdens carnaval gesloten. Overal waar je ging waren de deuren toe! De baas was op verlof, al dat kuisen was niet tof. Maar nu is dat gedaan, alles komt weer goed! De stad heeft een plan dat niet kan mislukken. De cafés die open zijn, krijgen een affiche aan het raam: “Hier is het ambiance, kom allemaal langs, dit is jullie kans!” Wij gaan cafétje in en weer cafétje uit.

Thema: Iederiejn viert zjubelei!

Ge kentj z’ier élk joor weir zieng. Ze zen batoid wel mè tieng. De groepen mè ne zjubelei… Ze loeipen grosj in de stoet. En mè een kees op eer’n hoed. Tèn es’t ier fiejst a volontei !

Je kan ze elk jaar weer zien. Ze zijn soms wel met tien. De groepen met een jubilee… Ze lopen fier in de stoet. Met een kaars op hun hoed. Dan is het feest à volonté!

Thema: Porteplum

’t Volgende lieken es geschreiven.

Het volgende liedje is geschreven.

Team Cultuur en evenementen