Nèm Na!
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Nèm Na!

Thema: “Bè Malvina Chassei grabbelde allemaan wel insj ne lekstok mei!” - Resultaat: 7de plaats op 49 kleine groepen

Ge zetj ni van Oilsjt as ge Malvina ere smokkelwinkel ni etj gekost! Allemaan eit valeiven ast'n kleintjes was op ‘n hoek van de Sintj Joezefstroot iet oit iën van eer smokkelpotten goon grabbelen. Akv Nèm Na pakt eir vedrom mei nor dienen nostalgischen toid en daugt de mensjen oon de kant oit iet oit de smokkelpot te grabbelen!

Elke Aalstenaar kent de snoepwinkel nog van Malvina op de hoek van de Sint Jozefstraat. Elke student van het SMI heeft ooit wel eens lange vingers gehad in Malvina haar snoepwinkel. Malvina nam immers steeds haar tijd alvorens ze achter haar toog stond. AKV Nèm Na neemt iedereen terug mee naar deze nostalgische tijd en daagt iedereen langs het parcours uit iets uit de snoeppot te grabbelen.

 

Thema: Goi zetj e groeit licht!

Ze zèn ons allemool wel gekendj, van doi sjales in de groep die – as ze tèn al insj nor d’halle kommen – miër kwood as goe doeng oon de waugen. Ze weiten ’t alted beiter mor zen zelf gezeigend mè twië linkerannen. Ge zetj ze liever kwoit as roik mor in elke groep zitj er wel azoei e groeit licht! Comedy Capers en slapstick ten top as ge ze beizeg ziet in d’halle. Goi zetj e groeit licht!

 

Ze zijn in elke groep welbekend, de gasten die – als ze dan al eens naar de werkhal komen -meer kwaad dan goed doen. Ze weten het altijd beter maar zijn zelf gezegend met twee linkerhanden. Je bent ze liever kwijt dan rijk maar in elke groep zit er wel zo een groot licht. Comedy Capers en slapstick ten top als je ze bezig ziet in de werkhallen. Jij bent een groot licht!

 

Thema: “Oilsjt carnaval®, weir emmen der e patent op!”

Nen ajoin es invintief om zen joorleks budget bè makoor te kroigen. Sproekskesboeken, spellekes, kalenders, vanalles vinne’men oit. Hoelang nog veiren da de groeite kommersanten ier oeik et gat in de mert vinnen? Oeigen toid dammen Oilsjt Carnaval patenteren of sebiet wert onze stoet nog een vereidelde Studio 100 parade! Weir emmen der e patent op! Oilsjt carnaval®, e geregistreird meirk!

Een Aalstenaar is inventief om zijn jaarlijks budget bij elkaar te krijgen. Sprookjesboeken, gezelschapspelletjes, kalenders, allerlei zaken vinden we uit. Hoelang nog vooraleer de grote zelfstandigen hier ook het gat in de markt vinden? Hoog tijd dat we Aalst Carnaval patenteren of straks wordt onze stoet nog een veredelde Studio 100 parade. Wij hebben er een patent op! Oilsjt Carnaval®

Thema: Cirk van Deiremonne

Op zondag 23 febrewore trekt et lokool Deiremons talent deer de stroten van Oilsjt.
Genitj van de cirk van dEiremonne!

Op zondag 23 februari trekt het lokale Dendermonds talent door de Aalsterse straten.
Geniet van het circus van Dendermonde!

 

Thema: Welkom in onzen bubbel!

Bubbels ier, bubbels door… Het woerd “bubbel” kwam d’afgeloepen joren fleis ons oeiren oit! 2 joor lang leifdemen verplicht in onzen oigen bubbel, na inviteiren weir allemaan binsjt de stoet oit in onzen bubbel! 5 joor Nèm Na! Toid ver bubbels! Welkom in onzen bubbel!

Bubbels hier, bubbels daar… Het woord bubbel kwam de afgelopen jaren onze oren uit! 2 jaar leefden we verplicht in onze eigen bubbel, nu nodigen we iedereen tijdens de stoet uit in die van ons! 5 jaar ‘Nèm Na!’, tijd voor bubbels! Welkom in onze bubbel!

Team Cultuur en evenementen