Onzjier zèn Préférés
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Onzjier zèn Préférés

Thema: “Our Lord His Prefered Ones having a party” - Resultaat: 19de op 20 middelgrote groepen

Waddas ... Oilsjt in Groeit Engeland loi? Oi men tèn oeik nen Breksit g'had? Oi men tèn oeik een Kwien? Was 't tèn De Kwien drinkt Kaffe? Of de Kwien drinkt thee? Our Lord His Prefered Ones are having an English Thea and Gin Afternoeng Partie under the Titty Tower! En da toidens onze stoet ! Perhaps spraken men tèn Oilsjters Engels, of Engels Oilsjters. Of nog beiter: we kosten 't zingen!

Wat als … Oilsjt in Engeland lag?!

 

Thema: Onzjier ten stroide mè stermgedrois

Onzjier trekt ten stroide mè stermgedrois. Michel van Brempt ligt dweis mè ’t oileg krois!

 

Onzjier trekt ten strijde met stormgedruis. Michel van Brempt ligt dwars met ’t heilig kruis!

 

Thema: “Oilsjt op zèn best, da’s ier nen echten far-west!”

Nor oonloidink van de krimineile activitoiten oon ‘t stausje, es Oilsjt anno 2019 miër en miër et Wille Westen!

Naar aanleiding van de vele criminele activiteiten in de stationsomgeving, lijkt het Aalst anno 2019 meer en meer op het Wilde Westen!

Thema: Weir skiejen der mee oit

Alle joren zèn der Oilsjeneers die der mee oitschiën. De kas leeg, leden die stoppen, giën nieve leden vinnen… weir skiën der mee oit!

Verschillende carnavalisten en groepen stoppen om diverse redenen. Ook dit jaar zijn er opnieuw een aantal groepen die er de brui aan gaven. Groepskas spijzen, leden die ermee stoppen, nieuwe leden zoeken… dit alles blijkt een (te) grote uitdaging. Weir skiën der mee oit!

Thema: Casino Royal Alostois

Der werd ier in Oilsjt atoid bedroegen op groeite school. Al joor en dag zèn et dezelste da mè de proizen gon loeipen: z’emmen ne prinsj, ze vieren ne zjubelei… Bè Onzjier Zèn Préférés viere men van de joor op prinsjelèke woize onzen 30-sten zjubelei! Santé, roulé et rien ne va plus. Een betjen verlies eje atoid.

Er wordt in Aalst altijd bedrogen op grote schaal. Al jaar en dag zijn het dezelfde die met de prijzen gaan lopen: ze hebben een prins in de rangen, ze vieren een jubileum… Bij Onze Heer zijn Lievelingen vieren we dit jaar op prinselijke wijze ons 30ste jubileum. Santé, roulé et rien ne va plus. Een beetje verlies heb je altijd.

Thema: De Canon van Oilsjt

Een saumenstellink van een oontal histoerische gebeertenissen, dautems, persoeinen, tradiesjes, boeken, veerweirpen en koensjtweirken die de histoere van Vlonjeren in de veirf zetten. Oilsjt carnaval at mor een kleine voetnoeit. Weir brengen onder loidingk van onzen dictatoriaule loider DC en zen legioeng de Canon van Oilsjt. Wat es ons histoere en wa moeten de nieve Oilsjteneers weiten oever onze koizerlekke stee en carnaval?

De Canon van Vlaanderen, wie kent het niet? Een bundeling van een aantal historische gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken die de historie van Vlaanderen in de verf zetten. Aalst Carnaval had maar een voetnoot. Wij brengen, onder leiding van onze dictatoriale leider D.C. en zijn legioen volgelingen, de canon van Aalst. Wat is onze geschiedenis en wat moeten de nieuwe Aalsterse inwoners weten over onze keizerlijke stad en carnaval?

 

Team Cultuur en evenementen