Schelmeroi
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Schelmeroi

Thema: “SchelmeRIO, Weir toeinen Rio oe dat moet met d’ Oilsjterse speilen in de stoet” - Resultaat: 31ste op 49 kleine groepen

D’ iejste ediesje van d’ Oilsjterse olympische spelen!

De allereerste editie van de Aalsterse olympische spelen!

 

 

Thema: Opkoisen!

Het moedewoerd van het joor 2017: OPKOISEN! Den Theo Francken wiltj kois aven in’t park van Brissel, den Dozje goot het Stausjeploin opkoisen. Ammol goed en wel mor noste joor ist kiezink in ons koizerlèke stee en wie goot er tèn kois aven int scheipencollege en de gemientjerood? Ons koisploeg es ter in ieder geval op verzing. Alles zal proeper zèn en fris rieken.

 

Het modewoord van 2017: OPKUISEN! Theo Francken wil het park in Brussel opkuisen, burgemeester D’haese gaat het Statieplein laten opkuisen. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de keizerlijke stad Aalst en wie zal dan kuis houden in het schepencollege en de gemeenteraad? Onze kuisploeg is er op voorzien en zal er voor zorgen dat Aalst weer lekker fris ruikt en proper is!

Thema: “De verfbaronnen”

De veirfbaronnen… mè vastelauved veer de deir kroigen alle wauges eir koleir, geleiverd in potten, aukers of tonnen deer d’iënege echte Oilsjterse veirfbaronnen.

De verfbaronnen… Met vastenavond voor de deur krijgen alle praalwagens hun eigen kleur, geleverd in potten, emmers of tonnen door de enige echte verfhandelaars van Aalst.

Thema: Den oitgeranzjeirde zjury viert ting joor zjubilei

Den oitgeranzjeirde zjury viert ting joor zjubilei en weir emmen vedrom de zjuste poentjen mei!

De uitgerangeerde jury van de stoet viert zijn tienjarig bestaan en wij hebben opnieuw de juiste punten mee.

Thema: The Masked Singer in't Oilsjters

AKV Schelmeroi presanteert eir de masked singer int Oilsjters. Wie zitj er achter ‘t masker? Iejl bekost in Oilsjt, mor toch noeit giene prinsj geweist. Grodje geir mè ons mei?

AKV Schelmeroi presenteert The Masked Singer in het Aalsters. Wie zit er achter het masker? Heel bekend in Aalst, maar toch nooit prins geweest. Raden jullie met ons mee?

Thema: Beschuldigde... Sta op!

Deir het cirkulausjeplan en de oongepaste 30 per ier dagge mor meigt roin, est precies, of dat n‘ Oilsjteneer nen ietsken te zwoore voet eit. Mor da wer ni getolereird deir Siegfried Stallaert (45). Drinkt vanzeleiven ni en wert geméjen deir zén roige oiterlék, mor véraal omdat ’n de strengste poliesjerechter es van ’t land! ’t Voetvolk, de gewoeinen ajoin, klidj em alvast gelék ne sjikken tip as’n veiren deize persoein moe verschoinen

Door het circulatieplan en de aangepaste 30 per uur zone lijkt het wel dat de Aalsterse burger een ietsje te zware voet heeft. Doch dat wordt niet getolereerd door Siegfried Stallaert (45). Geheelonthouder en gevreesd om zijn ruige uiterlijk, maar vooral de allerstrengste politierechter van het land. De gewone burger is kleedt zich alvast op een feestelijke manier wanneer hij moet verschijnen voor dit personage.

Team Cultuur en evenementen