’t Es na of noeit
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

’t Es na of noeit

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 58

Thema: “Tenon Interim - Op nen dag vindje de groep van a leven” - Resultaat: 20ste op 49 kleine groepen

Vele groepen komen op een bepaald moment wel eens in ledennood en gaan naarstig op zoek naar vers bloed. Om deze groepen een handje toe te steken, kunnen alle groepen nu terecht bij Tenon Interim. Wij gaan op zoek naar de gepaste profielen voor de groepen, maar ook carnavalisten kunnen bij ons terecht op zoek naar de gepaste carnavalsgroep. Opendeurdagen Tenon Interim op 26 en 27 februari 2017!

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 58

Thema: Ik em er e goed oeig in.

In ’n oonloeip nor de gemintjeroodsverkiezingen van 14/10/18, holen ons Oilsjterse politiekers eer beste charmes boeven vèr eer doel te beroiken. Z’emmen der elk e goed oeig in. Den Dozje goot der vanoit dat’n berremiëster bloift, mor oeik d’andere partoin emmen der e goed oeig in da zeir op den berremiëstersstoel terechtkommen. Kekt nor links, kekt nor rechts, hier in Oilsjt komt alles goed.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/18, halen onze Aalsterse politiekers hun charmes boven om hun doel te bereiken. Ze hebben er elk een goed oog in. Christoph D’Haese (den Dozje) denkt dat hij burgemeester blijft, maar ook de andere partijen hebben er een goed oog in dat zij op de burgemeestersstoel terechtkomen. Kijk naar links, kijk naar rechts, hier in Aalst komt alles goed.

Kleine groep

Deel C

Volgnummer: 58

Thema: “De cantinières van de Veirkemert”

Met hun ezels volgepakt met heel hun hebben en houden verlaten de cantinières van D’ Aa Garde Aalst. De cantinières van de Varkensmarkt staan ongeduldig te trappelen om hun plaats in te nemen.

Team Cultuur en evenementen