Schie’dj Oit
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Schie’dj Oit

Thema: "D'Aa Garde in groeite form" - Resultaat: 40ste op 49 kleine groepen

Vèr ons groeit debuut as akv brengen weir tees joor een ierbetoein oon de Keninklèke Harmonie d’ Aâ Garde. Dees verienegink, gestart in 1787, viert in 2017 eer 230ste joor. Reden te mier om ze ne kier goed in de blommekes te zetten. Weir rollen de roeie loeiper oit ver d' harmonie, eer jeegd (= de nieve generausje) en Cantinières toides de stoet.

Voor ons grote debuut als AKV brengen wij dit jaar een eerbetoon aan de ‘Koninklijke Harmonie De Oude Garde’. Deze Aalsterse vereniging, opgericht in 1787 viert in 2017 zijn 230e jaar. Reden te meer om ze eens in de bloemetjes te zetten. Wij rollen de rode loper uit voor de harmonie, zijn jeugd (=de nieuwe generatie) en de cantinières tijdens de stoet.

 

Thema: Oilsjt, té sjik!”

Oilsjt wert stillekesoon té sjik. Ons stad wèrt te koensjtig. T stadsbestier eet de leste joaren te veel ingezetj op koensjtweirken da scheftig te veel geldj kosten vèr wa da ’t mor es. Tees got de gewoeinen Oilsjteneer zèn klak te boeven. Da eet as gevolg dat er teveel sjikke madammen in ons stad flaneren. Tès gielegans van n’ hond!!!

Aalst wordt stilaan té modieus. Onze stad wordt te kunstig. ’t Stadsbestuur zet de laatste jaren in op kunstobjecten die onnoemelijk veel geld kosten voor wat het maar is. Dit gaat de gewone Aalstenaar zijn petje te boven. Dit heeft als gevolg dat er té chique dames onze stad veroveren … Het is helemaal van de hond!

Thema: “D' Oilsjterse Zoo”

De leste jooren es Oilsjt gralèk ont opleiven deer ’t verschoeinen van aal de ploinen, strooten, nen nieven tinnel,… Bekenje Oilsjteneirs gelèk Steven Van Herreweghe droeimen al zjieverentgoddeweg van ne zoo in ons schoein Oilsjt. Doorom willen weir ons iënege vastelauvedstee nen oigen zoo geiven op den Amylum. Komt gerest isj zieng binjst ons droi zotte daugen, ge gontj eir zeikerst ni beklaugen!

De laatste jaren is Aalst enorm aan het floreren door het verfraaien van alle pleinen, straten, een nieuwe tunnel… Bekende Aalstenaars zoals Steven Van Herreweghe dromen ludiek van een zoo in ons wondermooie Aalst. Daarom willen wij onze unieke carnavalsstad een eigen zoo geven op de Amylum-site. Kom met Carnaval gerust eens kijken, het succes zal later blijken!

Thema: Weir bevriez'n den toid, want carnaval mè Schie 'dj Oit! wert e foit!

Vastelauved viern wert miër en miër een kostelèke zauk. De nieve generausje zitj liever op eir gat want vèr ewa kaa zen ze veil te plat. Weir bevriezn de woizers van den tettentoern want ons droi zotte daugen zèn veil te kèrt. De manen van Schie ‘dj Oit! roepen et oit want weir viern ons iëneg fiejst vèr atoid!

Carnaval vieren wordt een steeds grotere financiële uitdaging. De jongere generaties zit liever op hun achterste want het vele werk en de kou schrikt hen af. Wij bevriezen de wijzers van het belfort want ons uniek feest is veel te kort. Wij lopen te tieren om onze carnaval voor eeuwig te kunnen vieren.

Thema: Eindelijk vieren we onze jubilee! Na 2 jaar in de puree, wie feest er met ons mee?

Weir emmen ons al twieje joor gralek noig moetn inaaven deer een oordeg bisjtjen! Mor trek et eir nie oon! Weir goon ons vierkant smoiten! Oe dadde? Mé nen oeip smokkel. Weir geiven gaas plansjei me onze voif + twieje jubilei!

We hebben ons al 2 jaar enorm moeten inhouden door een coronabeestje. Maar geen paniek! We gaan dit jaar ons jubileum dubbel en dik vieren! Hoe? We hebben heel wat lekkers mee voor jullie. Dus… dansen en feesten jullie met ons mee, op het scherpst van de snee op ons 5-(+2) jarige jubilee!

Thema: Bloif mè ons ni de zot agen!

Veel beloeven, woinig geiven doet de zot’n in vreide leiven. ’t Stadsbestier beloeft ons nen nieven danstempel, een nief Olympisch voetbalstadion en een zool ver nen baal in e ringsken te smoiten. En wa kroigen weir? De JJ zè circulausjeplan!

Veel beloven, weinig doen. Het stadsbestuur houdt ons al jaren voor de gek. Ze beloven ons een feestzaal, een nieuw voetbalstadion, een zaal voor den Okapi. Wat krijgen we wel? Ons circulatieplan.

Team Cultuur en evenementen