Schiefregt’oever
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Schiefregt’oever

Thema: “Schiefregt'oever kiërt vedrom nor de cirk van verloeren toid.” - Resultaat: 6de plaats op 11 grote groepen

Hoe es Carnaval begost? Mè domino's of clowns op post. Meziek was nog ni op ceidei mor ze brochten eir fanfare mei. Ne waugen werd nog ni gemokt, mor de show dienen werd gesmokt! Ver velen ni gekost, dormei zèn de schieve der vedrom mee begost!

Hoe is carnaval ooit begonnen? Met domino’s of clowns op post. Muziek was nog niet op cd maar ze brachten hun fanfare mee. Een wagen werd nog niet gemaakt maar de show die werd wel gesmaakt. Voor veel mensen niet gekend, daarom zijn de Schieve er terug mee begonnen.

  

Thema: Aal da licht wèrt veil te dier, doorom doeng weir beroep op de natier.

Ons leiden emmen e giël joar loeipen vangen en w’emmen aal eer vangsten op onze waugen ghangen. Letj op, weir woren ni alliën want mè verkiezingen op de boon emmen oeik Ilse, J.J. en Dozje mei gedoon. Wie zèn netjen est zwoorst geloien en zal ier de noste 6 joor de plak zwoo’en?

Onze leden hebben een heel jaar lopen vangen en we hebben al hun vangst op onze wagen gehangen. Let op, we waren niet alleen, want de verkiezingen komen er aan en daarom hebben ook Ilse, J.J. en D’haese meegedaan. Wie zijn netje is het zwaarste geladen en zal de volgende 6 jaar de plak zwaaien?

Thema: “40 JOOR: De Schiefste Polonaise”

Vèr onze zjubilei van 40 joor zittemen in den A newoor. Doorom dansemen isj deir ons gepasseirde jooren ver d’ander te sporen. Weir pakken zelfs ons aad-veirzitters op snei. Kom, danst mè ons de polonaise insj mei!

Voor ons 40-jarig jubileum zitten we in de A-groep, nietwaar? Daarom dansen we eens door onze voorbije jaren om de anderen te sparen. Wij nemen zelfs onze oud-voorzitters mee op zwier. Kom, dans met ons de polonaise mee!

Thema: Doisdag

Doisdag mè de Schieve op’t stausje da wert een vrieje “voil” sensausje!

Dinsdag met de Schieve op het stationsplein dat wordt een hele “vuile” sensatie!

Thema: Weir goon iederiejn verrassen deer t'herroizen oit ons Oilsjterse moerassen

Woor googet na aal nortoe? Vroeger kost iederiejn nog tesaumen weirken en mekanderen hèlpen, mor in deizen toid ester alliejn nog konkurrensje en noid, roddels en léges versproi’n. “Ze zen gestopt, ne financiële pit of giejnen hangaar ver eire waugen.” Allemool azzeken zauken. ‘t Es è moeras vol hindernissen en gevauren, onze naum wert deir ’t sloik getrokken mor peizen toch nog ni oon stoppen! We kroipen op ons libellen om oon allemaan te vertellen dammen eir goon verrassen deer ’t herroizen oit doi moerassen!

Waar gaat dat nu allemaal naartoe? Vroeger kon iedereen nog samen werken en elkaar helpen, maar in deze tijden is er alleen nog concurrentie en nijd, roddels en leugens verspreiden. “Ze zijn gestopt, een financiële put of geen loods voor de praalwagen”, allemaal dergelijke zaken. Het is een moeras vol hindernissen en gevaren, onze naam wordt door het slijk getrokken, maar denken nog niet aan stoppen! We kruipen op onze libellen om aan iedereen te vertellen dat we ze gaan verrassen door te herrijzen uit die moerassen!

Team Cultuur en evenementen