De Lodderoeigen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Lodderoeigen

Thema: “Oilsjt Ro(C)kt” - Resultaat: derde plaats op 11 grote groepen

Marktrok, parkingrok, .... vanaf 26/02/2017, Stoetro(C)k ... De Lodderoeigen pakken eir deer de strooten mee, op ne memorabelen ro(C)k toernee ... Vraugt eir entreefestivalpoelsjbanjeken oon de kassa ... Eet- en drank- en animausjestanden, Live Podia ... CU@Oilsjt ro(C)kt op 26/02/2017. Ro(C)kte geir mei...???

Marktrock, parkingrock… vanaf 26/2/2017 Stoetro(C)k … De Lodderoeigen nemen jullie mee door de straten op een memorabele ro(C)k tournee. Vraag jullie inkomfestivalpolsbandjes aan de kassa … Eet- en drank- en animatiestanden, live podia … CU@Oilsjt Ro(C)kt op 26/2/2017. Ro(C)kte geir mee???

  

Thema: Wie of wa waugt de sprong? Wie es den dweesligger? Wie of wa es de groeitste blauskauk?

Weir schroiven 11 febrewore 2018. 8 monjen veir’n de gemientjeroodsverkiezingen gerokt de voiver stillekes oon vol. Den Dozzje zitj miër en miër goed vast op zoinen troein. In zèn zog zitten der op vinkenslag om nen oonval in te zetten op het oeigste wat dat ons Oilsjt te bieden heit, het berremiësterschap. Giftege tongen, venoinige prikken en bezweirende gezangen probeiren zennen troein oon het wankelen te brengen… Wie waugt de sprong, wie leit er dwees en wie es de groeisjte blauskauk?

We schrijven 11 februari 2018. 8 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen geraakt de vijver stilaan vol. ‘Den Dozzje’ zit meer om meer vast op zijn troon. In zijn kielzog liggen er op vinkenslag om een aanval in te zetten op het hoogste wat Aalst te bieden heeft: het burgemeesterschap. Giftige tongen, venijnige prikken en bezwerende gezangen proberen zijn troon aan het wankelen te brengen. Wie waagt de sprong, wie doet dwaas en wie is de grootste blaaskaak?

Thema: “Viva Boma”

Ode aan Boma

Thema: AKV De Lodderoeigen 2020 Indionenverhoolen

Teigen enje febrewore miër Joden als Oilsjteneers in onze stee….
Het cordon sanitaire es gebroeken….
Forza Oilsjt es de groesjte partoi in Oilsjt…
Ilse mag weir schepen speilen…
Ons land es ne confederoole stoot…
De Wever es president…
Weir moeten vedrom goon stemmen..
Allemool indionen verholen…jaja, ge hoeiret goed!
De Lodderoeigen brengen eir indionenverhoolen in de stoet.

Tegen eind februari meer Joden dan Aalstenaars in onze stad…
Het cordon sanitaire is gebroken…
Forza Aalst is de grootste partij in Aalst…
Ilse mag terug schepen spelen…
Ons land is een confederale  staat…
De Wever is president….
We moeten terug gaan stemmen…
Allemaal Indianenverhalen… jaja, u hoort het goed!
De Lodderoeigen brengen jullie indianenverhalen in de stoet.

Thema: De keininklijke Lodderoeigen pakken eir mei deer den oilsjtersen locht op de leste koizerloike tocht

De keininklijke Lodderoeigen pakken eir mei deer den oilsjtersen locht op de leste koizerlèken tocht. Onze 50-jorige jubileirende veriejnigink pakt eir mee op een noeit gezing oepenlocht velauspektaukel, in de 1ste plosj om onze zjubelei en onze vastelauved te vieren, mor secundo een Oilsjters Karnavalesk iejrbetoen oon onzen iejnigen echte Koizer Kamiel Sergant, kom koiken, genieten en meizingen… Doooeeemme Vooooeesj, Doooeeeeme Vooeeeesj.

De koninklijke Lodderoeigen nemen u mee door de Aalsterse lucht op de laatste keizerlijke tocht. Onze 50-jarige jubilerende vereniging neemt jullie mee op een nooit gezien openlucht fietsspektakel, in de 1ste plaats om ons jubileum en onze carnaval te vieren. Maar ten 2de een Aalsters eerbetoon aan onze enige echte keizer Kamiel Sergant. Kom kijken, genieten en meezingen. Doooeeemme Vooooeesj, Doooeeeeme Vooeeeesj.

Kamiel Sergant (Aalst, 9 januari 1935 – Herdersem, 3 juni 2021) was als carnavalskeizer en zanger van carnavalsliedjes de bezieler van Carnaval Aalst. Sergant werd driemaal, in 1963, 1966 en 1968, verkozen tot Prins Carnaval. In 1969 kreeg hij uit verdienste de eretitel “keizer”.

Thema: As zè kostuum mor toekaan!?

Den Dozje das ne charmante maan, mor we betwoifelen of ze kostuum nog toekaan? Op’t stadhois weiten ze goe as Dozje klapt blijven de snauvelkes toe. Bé het stemmenkanon van de partoi vliegen de kilo’s d’er vlotjes boi. De kiezing es in zicht, den NVA kaan op Dozje betraan, mor ‘t woor ‘t hoepen da zen emme nog TOEKAAN!?

Christoph D’Haese is een aangename man, maar we zijn niet zeker of zijn kostuum nog dicht kan. Op het stadhuis weten ze maar al te goed als burgemeester D’Haese praat, dat er niemand tegenspreekt. Bij het stemmenkanon van de NVA-partij komen de kilootjes er zeer snel bij. De verkiezingen zijn in zicht, de NVA kan op Christoph D’Haese vertrouwen, maar het is te hopen dat zijn kostuum en hemd nog TOE KAN!?

Team Cultuur en evenementen