De Lodderoeigen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Lodderoeigen

Grote groep

Deel A

Volgnummer: 22

Thema: “Oilsjt Ro(C)kt” - Resultaat: derde plaats op 11 grote groepen

Marktrok, parkingrok, .... vanaf 26/02/2017, Stoetro(C)k ... De Lodderoeigen pakken eir deer de strooten mee, op ne memorabelen ro(C)k toernee ... Vraugt eir entreefestivalpoelsjbanjeken oon de kassa ... Eet- en drank- en animausjestanden, Live Podia ... [email protected] ro(C)kt op 26/02/2017. Ro(C)kte geir mei...???

Marktrock, parkingrock… vanaf 26/2/2017 Stoetro(C)k … De Lodderoeigen nemen jullie mee door de straten op een memorabele ro(C)k tournee. Vraag jullie inkomfestivalpolsbandjes aan de kassa … Eet- en drank- en animatiestanden, live podia … [email protected] Ro(C)kt op 26/2/2017. Ro(C)kte geir mee???

  

Grote groep

Deel A

Volgnummer: 22

Thema: Wie of wa waugt de sprong? Wie es den dweesligger? Wie of wa es de groeitste blauskauk?

Weir schroiven 11 febrewore 2018. 8 monjen veir’n de gemientjeroodsverkiezingen gerokt de voiver stillekes oon vol. Den Dozzje zitj miër en miër goed vast op zoinen troein. In zèn zog zitten der op vinkenslag om nen oonval in te zetten op het oeigste wat dat ons Oilsjt te bieden heit, het berremiësterschap. Giftege tongen, venoinige prikken en bezweirende gezangen probeiren zennen troein oon het wankelen te brengen… Wie waugt de sprong, wie leit er dwees en wie es de groeisjte blauskauk?

We schrijven 11 februari 2018. 8 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen geraakt de vijver stilaan vol. ‘Den Dozzje’ zit meer om meer vast op zijn troon. In zijn kielzog liggen er op vinkenslag om een aanval in te zetten op het hoogste wat Aalst te bieden heeft: het burgemeesterschap. Giftige tongen, venijnige prikken en bezwerende gezangen proberen zijn troon aan het wankelen te brengen. Wie waagt de sprong, wie doet dwaas en wie is de grootste blaaskaak?

Grote groep

Deel A

Volgnummer: 22

Thema: “Viva Boma”

Ode aan Boma

Team Cultuur en evenementen