Steirk
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Steirk

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 64

Thema: “Aget Voil(eg)!” - Resultaat: 16de op 20 middelgrote groepen

Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 ... Mè Carnaval schaukelt de Voil Jeannet nog e niveauken hoeiger. Gewaupend mè moit en koesj mokt ze 't stad onvoileg, want vèr de Voil Jeannet es Vastelauvend hoilèg. Dozje en zèn brigade hemmen ‘t mè eer getroffen.
Op 26 febrewore lotj Mie Traillet de mèrt ontploffen!

Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 … Met Carnaval schakelt de Voil Jeanet nog een niveau hoger. Gewapend met vogelkooi en kinderkoets maakt ze de stad onveilig want voor de Voil Jeanet is Vastenavond heilig. Dozje & zijn brigade hebben het ermee getroffen: op 26 februari laat Mie Traillet de markt ontploffen!

 

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 64

Thema: De maskes van Schotte goon vèr Olympisch gaad mor zèn van e pateiken nie benaat.

Iedere zondag op ernief zetten de maskes van Schotte eir beste bintjen veir. Zeir doeng van hap-hap-hap mor stoon ze strak-strak-strak in eir trainingspak-pak-pak?

Iedere zondag weer zetten de meisjes van Schotte hun beste beentje voor. Ze doen van hap-hap-hap, maar staan ze strak-strak-strak in hun trainingspak-pak-pak?

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 64

Thema: “Gaybashing sloot op niet, weir willen serjees gepakt werren!”

Gaybashing, dat slaat nergens op! Wij willen serieus genomen worden.

Team Cultuur en evenementen