Steirk
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Steirk

Thema: “Aget Voil(eg)!” - Resultaat: 16de op 20 middelgrote groepen

Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 ... Mè Carnaval schaukelt de Voil Jeannet nog e niveauken hoeiger. Gewaupend mè moit en koesj mokt ze 't stad onvoileg, want vèr de Voil Jeannet es Vastelauvend hoilèg. Dozje en zèn brigade hemmen ‘t mè eer getroffen.
Op 26 febrewore lotj Mie Traillet de mèrt ontploffen!

Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 … Met Carnaval schakelt de Voil Jeanet nog een niveau hoger. Gewapend met vogelkooi en kinderkoets maakt ze de stad onveilig want voor de Voil Jeanet is Vastenavond heilig. Dozje & zijn brigade hebben het ermee getroffen: op 26 februari laat Mie Traillet de markt ontploffen!

 

Thema: De maskes van Schotte goon vèr Olympisch gaad mor zèn van e pateiken nie benaat.

Iedere zondag op ernief zetten de maskes van Schotte eir beste bintjen veir. Zeir doeng van hap-hap-hap mor stoon ze strak-strak-strak in eir trainingspak-pak-pak?

Iedere zondag weer zetten de meisjes van Schotte hun beste beentje voor. Ze doen van hap-hap-hap, maar staan ze strak-strak-strak in hun trainingspak-pak-pak?

Thema: “Gaybashing sloot op niet, weir willen serjees gepakt werren!”

Gaybashing, dat slaat nergens op! Wij willen serieus genomen worden.

Thema: Mag et ewa miër zen?

As ne zoeng van nen biënaver scheipen werd van financiën, mag et tèn oeik ewa miër zèn? Steirk peist van wel mor na emmen weir precies ’t spek oon ons biën! ’t Zal em allemool worst wezen want achter 6 joor te zèn geroipt, zetj onze nieve scheipen van financiën et mes op de keil van ons spaurveirken. Toid veir den balans op te mauken! Afsprauk 23/02/2020 op de Groeite Mert? Da’s ten gereigeld!

Als de zoon van een beenhouwer schepen van financiën wordt, mag het dan wat meer zijn? Steirk denkt van wel, maar we hebben precies het spek aan ons been! Het zal hem allemaal worst wezen want na 6 jaar te zijn gerijpt, zet onze nieuwe schepen van financiën het mes op de keel van ons spaarvarken. Tijd om de balans op te maken. Afspraak 23/2/2020 op de Grote Markt? Dat is dan geregeld!

Thema: "Kwek"

Kwek Kwek

Kwek kwek

Thema: Melkhoizekenhoizekesmelkeroi

VERHUURD: Te verbaan hoizeken in ’t alven van ‘t park. / stroeimend woter (langs de mieren) / Interjeer: mieren in gebroeken wit (gebroeken mieren in ’t wit) / Veerzing van eerco (de windj bloost er lossendeirdeveirdeirdeir) / terras in breuksteen (gebroeken stiejnen) / Welriekende sanitair (de geer sloot in anen neis)
Oepenink: Posen 2025! Giejn terrasken in’t park mier as e joor lang!? Ten trekken de madammen van Steirk wel zelf ere plang!

Verhuurd! Te verbouwen huisje in het midden van het park. Verbeterde voorwaarden! / Stromend water (langs de muren) / Interieur: muren in gebroken wit (gebroken muren in het wit) / Voorzien van airco (de wind blaast er volledig door) / Terras in breuksteen (gebroken stenen) / Welriekende sanitaire voorzieningen (de geur slaat in je neus)
Opening: Pasen 2025! Geen terrasje in het park meer dan een jaar lang!? Dan trekken de madammen van Steirk wel zelf hun plan!

Team Cultuur en evenementen