Bedesterd
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Bedesterd

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 68

Thema: “Smatj ewa stieren in de stroid, tèn lupte gegarandeird ne scheirpen toid!” - Resultaat: derde plaats op 49 kleine groepen

Smatj ewa stieren in de stroid, tèn lupte gegarandeerd ne scheirpen toid!
Wildje mè den Dirk Martens Corrida meeloeipen, tèn moej’a gienen training nimmer koeipen. Sportklieren zèn passé, bringt gewoein e Sponsj tenuken mee!
En om de spanning op te droiven, gommen deze kier oeik ewa stieren inschroiven.
Kertweg: veil ambiaans op de boon en de mensjen langs de kant emmen d’er oeik nog iet oon!

Gooi wat stieren in de strijd, dan loop je gegarandeerd een scherpe tijd! Wil je met de Dirk Martens Corrida meelopen, dan moet je je geen trainingspak meer kopen. Sportkledij is passé, breng gewoon een Spaans tenuetje mee! En om de spanning op te drijven, gaan we deze keer ook wat stieren inschrijven. Kortom, veel ambiance op de baan, en de mensen langs de kant hebben er ook nog iets aan!

 

 

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 68

Thema: Giël Oilsjt es Bedesterd

Zedde ne carnavalist in ert en nieren, tein moeje mè die daugen a roiten loten versieren. Van Schoilenbeirgh es’ter al joren boi en mokt van elke vitrin e prachteg schiljeroi. Den toid dringt en et weirk moet affeseiren, ’t er zitj vèr em niks anders op as Bedesterd te kontakteiren. Tradiesjes zèn ier oileg en binnekert est er giën iën vitrin nog voileg, want mè Carnaval es giël Oilsjt Bedesterd!

Ben je een carnavalist in hart en nieren, dan moet je tijdens die dagen je ruiten laten versieren. Van Schuylenbergh is er al jaren bij en maakt van iedere vitrine een prachtig schilderij. De tijd dringt en het werk moet vooruitgaan, er zit voor hem niets anders op dan Bedesterd te contacteren. Tradities zijn hier heilig en binnenkort is geen enkele vitrine nog veilig.

Middelgrote groep

Deel C

Volgnummer: 68

Thema: “Op zoek nor den ideole city-trip? Komt nor Oilsjt Carnaval...as VIP”

Zoekte een hotelleken vèr a te loten soigneiren, tèn meigde dees okkosje ni mankeiren: anne fret kroigd’ op e schoein talloeir, annen desseir volgt noordieng op de foeir. Een rondloidink in d’hallen, zelfs ne miet en griet. Mè Dozje en de prinsj nor de stoet, en allemool bekanst vèr niet! Boekt dus rap eire volgende city-trip en komt nor Oilsjt Carnaval… as VIP!

Zoek je een hotelletje om je te laten verwennen, dan mag je deze kans niet missen! Je maaltijd krijg je op een mooi bord, het dessert volgt nadien op de foor. Een rondleiding in de werkhallen, zelfs een meet & greet. Met D’Haese en de prins naar de stoet, en dat alles bijna gratis! Boek dus snel jullie city-trip en kom naar Aalst Carnaval…als VIP!

Team Cultuur en evenementen