Bedesterd
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

Bedesterd

Thema: “Smatj ewa stieren in de stroid, tèn lupte gegarandeird ne scheirpen toid!” - Resultaat: derde plaats op 49 kleine groepen

Smatj ewa stieren in de stroid, tèn lupte gegarandeerd ne scheirpen toid!
Wildje mè den Dirk Martens Corrida meeloeipen, tèn moej’a gienen training nimmer koeipen. Sportklieren zèn passé, bringt gewoein e Sponsj tenuken mee!
En om de spanning op te droiven, gommen deze kier oeik ewa stieren inschroiven.
Kertweg: veil ambiaans op de boon en de mensjen langs de kant emmen d’er oeik nog iet oon!

Gooi wat stieren in de strijd, dan loop je gegarandeerd een scherpe tijd! Wil je met de Dirk Martens Corrida meelopen, dan moet je je geen trainingspak meer kopen. Sportkledij is passé, breng gewoon een Spaans tenuetje mee! En om de spanning op te drijven, gaan we deze keer ook wat stieren inschrijven. Kortom, veel ambiance op de baan, en de mensen langs de kant hebben er ook nog iets aan!

 

 

Thema: Giël Oilsjt es Bedesterd

Zedde ne carnavalist in ert en nieren, tein moeje mè die daugen a roiten loten versieren. Van Schoilenbeirgh es’ter al joren boi en mokt van elke vitrin e prachteg schiljeroi. Den toid dringt en et weirk moet affeseiren, ’t er zitj vèr em niks anders op as Bedesterd te kontakteiren. Tradiesjes zèn ier oileg en binnekert est er giën iën vitrin nog voileg, want mè Carnaval es giël Oilsjt Bedesterd!

Ben je een carnavalist in hart en nieren, dan moet je tijdens die dagen je ruiten laten versieren. Van Schuylenbergh is er al jaren bij en maakt van iedere vitrine een prachtig schilderij. De tijd dringt en het werk moet vooruitgaan, er zit voor hem niets anders op dan Bedesterd te contacteren. Tradities zijn hier heilig en binnenkort is geen enkele vitrine nog veilig.

Thema: “Op zoek nor den ideole city-trip? Komt nor Oilsjt Carnaval...as VIP”

Zoekte een hotelleken vèr a te loten soigneiren, tèn meigde dees okkosje ni mankeiren: anne fret kroigd’ op e schoein talloeir, annen desseir volgt noordieng op de foeir. Een rondloidink in d’hallen, zelfs ne miet en griet. Mè Dozje en de prinsj nor de stoet, en allemool bekanst vèr niet! Boekt dus rap eire volgende city-trip en komt nor Oilsjt Carnaval… as VIP!

Zoek je een hotelletje om je te laten verwennen, dan mag je deze kans niet missen! Je maaltijd krijg je op een mooi bord, het dessert volgt nadien op de foor. Een rondleiding in de werkhallen, zelfs een meet & greet. Met D’Haese en de prins naar de stoet, en dat alles bijna gratis! Boek dus snel jullie city-trip en kom naar Aalst Carnaval…als VIP!

Thema: De voiand es op veerhand al verloeren as ge mè ‘t Oilsjters DNA zetj geboeren!

Allemaan wildj ons Stad attakeiren,
mor nímmand weit oe dazze da moeten arrangeiren.
Wieda tot in Oilsjt es gerokt,
wèrt deer de sadoten van Bedesterd volleideg zot gemokt.
Weir beizegen giën geweldj om eer waupes te doeng zwoigen;
onze lach en spot zèn al genoeg om eer op de knienen te kroigen.
Giël de weireld mag et weiten: de voiand es op veerhand al verloeren
as ge mè ‘t Oilsjters DNA zetj geboeren!

Iedereen wil onze Stad attaqueren
maar niemand weet hoe ze dat moeten arrangeren.
Wie tot in Aalst is geraakt,
wordt door de soldaten van Bedesterd vollédig gek gemaakt.
We gebruiken geen geweld om hun wapens te doen zwijgen;
onze lach en spot zijn al voldoende om ze op de knieën te krijgen.
Heel de wereld mag het weten: de vijand is op voorhand al verloren
als je met het Aalsterse DNA bent geboren!

Thema: Liebaat, Merci!

In Oilsjt ester e winkelken woor dat droeimen in vervilling goon. Elk van ons heit door mè Carnaval al veir de spiegel gestoon. Al 50 joor emmen ze mensjen gelikkeg gemokt en es elke groep op toid geriejd gerokt. Na sloiten ze binnenkert eer deiren, mor dá wiltj Bedesterd ni zoeimor loten passeiren. Giejl ons Stad viert mei en bezergt Danny en Mia nen onvergeitelèken afschoidstoernei!

In Aalst is er een winkeltje waar dromen in vervulling gaan. Elk van ons heeft daar met Carnaval al voor de spiegel gestaan. Reeds 50 jaar hebben ze mensen gelukkig gemaakt en is elke groep op tijd klaar geraakt. Nu sluiten ze binnenkort hun deuren, maar dát wil Bedesterd niet zomaar laten gebeuren. Gans Aalst viert mee en bezorgt Danny en Mia een onvergetelijke afscheidstournee!

Thema: De nieven wisseltrofei! Welke groepen pakken em mei?

As de winnende groepen achter ere prois goon, tèn bleiven z’altèd mè leig annen op da poediom stoon. Doorom eet Bedesterd beslist om ne nieven wisseltrofei oit te roiken, en iederiejn mag er binsjt de stoet al insj kommen nor koiken! Mè groeit vertoein bringen weir teis pronkstik nor de Mert, en giejl Oilsjt wacht vol spannink af wie datter de monjdagauved, ver e joor, de fieren oigeneer va wert!

Als de winnende groepen hun prijs afhalen, dan blijven ze altijd met lege handen op dat podium staan. Daarom heeft Bedesterd beslist om een nieuwe wisseltrofee uit te reiken en iedereen mag er tijdens de stoet al eens komen naar kijken! Met groot vertoon brengen wij dit pronkstuk naar de Markt, en heel Aalst wacht vol spanning af wie er op maandagavond, een jaar lang, de fiere eigenaar van wordt!

Team Cultuur en evenementen