Affichewedstrijd Aalst Carnaval 2024 met maand verlengd
Team Cultuur en evenementen 20 september 2023
20 september 2023

Affichewedstrijd Aalst Carnaval 2024 met maand verlengd

De zoektocht naar een geschikte affiche voor Aalst Carnaval 2024 gaat nog even verder. Wie zijn kans nog wil wagen, kan dat doen tot 20 oktober 2023. Uit de 16 tot nog toe ingezonden affiches voldoet volgens de jury geen enkele aan de vereiste kwaliteitscriteria. Het college van burgemeester en schepenen volgde deze beoordeling en verlengt daarom de wedstrijd met één maand.

De originele inschrijvingsperiode, van vrijdag 30 juni tot vrijdag 1 september, leverde 16 inzendingen op. Zoals vastgelegd in het reglement van de wedstrijd, beoordeelt een jury alle anonieme inzendingen op professionaliteit (op het vlak van marketing en communicatie) en op de mate waarin de affiche het DNA van Aalst Carnaval uitdraagt. Alle affiches die aan die criteria voldoen, worden vervolgens voorgelegd aan het feestcomité. De leden van het feestcomité kiezen uiteindelijk de winnende affiche voor onze volgende carnavalseditie. Op 12 september kwam de jury samen om de 16 inzendingen te beoordelen. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de stadsdiensten Evenementen, Stadsmarketing en communicatie, Toerisme en Erfgoed, vertegenwoordigers uit de carnavalswereld, grafische ontwerpers en experten. Alle affiches werden beoordeeld volgens deze criteria: de affiche heeft als doel het driedaagse evenement aan te kondigen, dus o.a. moet de basisinformatie duidelijk zijn. Daarbij zijn leesbaarheid, herkenbaarheid, inzetbaarheid en respect voor het Aalsters carnavalDNA cruciaal.

Geen enkele van de 16 inzendingen voldeed blijkbaar objectief gezien aan deze criteria. Een aantal van de affiches is in strijd met de copyrightwetgeving, andere kloppen technisch niet, of missen creativiteit. Er is geen enkel beeld dat weergeeft waar Aalst Carnaval voor staat of dat een voorsmaakje geeft van het vakmanschap dat je in de stoet ziet. De Stad volgt het unanieme besluit van de professionele jury. De nieuwe deadline voor inzendingen werd vastgelegd op 20 oktober.

De jury hanteert de volgende beoordelingscriteria:

 • De affiche heeft als doel het driedaagse evenement aan te kondigen, dus moet de basisinformatie duidelijk zijn:
  – duidelijk leesbaar lettertype
  – datum, stoeteditie en woordmerk ‘Aalst Carnaval’ moeten goed zichtbaar zijn.
 • De affiche moet ook buiten Aalst meteen worden herkend als ‘Aalst Carnaval’.
 • Het ontwerp werkt op meerdere formaten en is het dus vlot inzetbaar op verschillende dragers
 • De affiche moet ons typische carnavalsDNA uitstralen:
  – Aalst Carnaval keert terug naar de essentie;
  – en is een bonte parade van traditie en erfgoed;
  – een driedaags feest van alles op zijn kop;
  – van spot en satire;
  – voor àlle carnavalisten;
  – dat vorm krijgt vanuit de carnavalsgemeenschap;
  – met een creativiteit en vakmanschap zoals dat alleen in Aalst te vinden is;
  – met oog op de toekomst omdat het erfgoed leeft;
  – én met een portie lef;
  – want het is altijd Anders Bij Ons!
 • Aalst is toonaangevend als carnavalsstad en profileert zich ook zo.

Dien je ontwerp in (niet in kader/lijst) bij de Uitbalie van het administratief centrum (Werf 9).

Download hier het reglement

Team Cultuur en evenementen