Machtiging praalwagens voor carnavalsgroepen
Team Cultuur en evenementen 25 januari 2024
25 januari 2024

Machtiging praalwagens voor carnavalsgroepen

Een gemeentelijke machtiging geeft de toelating om zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen, de (niet-reglementaire) voertuigen die een praalaanhangwagen trekken en de praalaanhangwagens, die voldoen aan elk van onderstaande voorwaarden, gebruik te laten maken van de openbare weg.

  1. ze begeven zich slechts uitzonderlijk op de openbare weg en dit uitsluitend ter gelegenheid van de folkloristische manifestaties (incl. proefritten en de weg van en naar de manifestaties)
  2. ze bewegen zich voort met een snelheid van maximaal 25 km/uur
  3. ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging

De gemeentelijke machtiging is enkel vereist voor de praal(aanhang)wagens die niet voldoen aan de normale technische voorschriften van het KB technische eisen. De gemeente waar de praal(aanhang)wagen gewoonlijk gestald is (gemeente van vertrek) staat in voor het afleveren van deze machtiging. Deze is geldig voor een periode van maximaal 6 maanden.
Dit kan door dit sjabloon volledig ingevuld terug te bezorgen aan team Cultuur – Evenementen via carnaval@aalst.be, die op hun beurt zo snel mogelijk een getekend exemplaar terugbezorgen.

Vanaf dan kan de aanvrager gedurende de geldigheid van de machtiging elke verplaatsing online doorgeven en dit min. 10 dagen op voorhand, zonder voor elke stoet of verplaatsing een aparte machtiging te moeten aanvragen. Dat gebeurt via dit online formulier: Formulier verplaatsing met machtiging voor carnavalswagens.

 

Team Cultuur en evenementen