Uitgangswagens binnen de feestzone
Team Cultuur en evenementen 11 januari 2024
11 januari 2024

Uitgangswagens binnen de feestzone

Op de verschillende feestpleinen kunnen tal van carnavalsgroepen hun stadplaats innemen met hun uitgangswagen. Uiteraard zijn er nog zoveel andere groepen die zich tijdens de carnavalsdriedaagse ook met een ‘pompier’ binnen de feestzone verplaatsen, maar geen vaste standplaats hebben. Deze groepen kunnen zoals voorgaande jaren een legitimatie aanvragen.

Het woord zegt het zelf: ‘een pompier’, m.a.w. een (vaak oldtimer, uitgebouwde) brandweerwagen. Andere voertuigen zoals ambulances, bussen, camionettes, mobilhomes, quads… worden niet toegelaten binnen de feestzone. Vanaf dit jaar worden ook enkel ingeschreven vaste en losse groepen uit Aalst toegelaten en dit om het zwaar verkeer binnen de feestzone zo veel mogelijk te beperken.

Uiteraard moeten de groepen aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • het voertuig is ingeschreven, gekeurd en verzekerd;
  • voertuigen die ingeschreven zijn als oldtimer, moeten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het KB van 17/6/2013 en de nieuwe regels van de Europese richtlijn 2014/45/EU;
  • er wordt min. 1 chauffeur aangeduid die over het juiste rijbewijs beschikt;
  • er wordt een verantwoordelijke aangeduid die te allen tijde bereikbaar is.

Wie deze documenten/info niet kan voorleggen vóór 28 januari 2024, zal geen legitimatie en dus ook geen toelating ontvangen om zich te begeven binnen de feestzone.

Bijkomend moet er bij elke aanvraag een getekend exemplaar van de afsprakennota gevoegd worden. Hierin staat o.a. opgenomen dat:

  • uitgangswagens enkel mogen parkeren op de daartoe voorziene parkeerstroken (overzichtsplan wordt gevoegd bij legitimatie);
  • eventuele takelkosten volledig verhaald worden op de groep;
  • zij geen muziek mogen spelen;
  • zij rekening moeten houden met het algemeen glasverbod op de openbare weg;
  • zij in de toekomst geweerd zullen worden wanneer er een overtreding op de voorwaarden vastgesteld wordt.
Team Cultuur en evenementen